Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): welke toegangsvoorwaarden vanaf 1 juli 2021?

Van 

De sociale partners sloten een ontwerp van interprofessioneel akkoord voor de periode 2021-2022. Het heeft in het bijzonder betrekking op de SWT's en bevestigt het tijdschema dat in het vorige akkoord werd vastgelegd.


Op dinsdag 8 juni kwamen vakbonden en werkgeversorganisaties (Groep van Tien) tot een ontwerp van interprofessioneel akkoord. Het ontwerp werd door de achterban van de vakbonden goedgekeurd en moet nu worden omgezet in wetteksten.

Voor de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT's) werd het tijdschema bevestigd dat in een geleidelijke verhoging van de toegangsleeftijd voorzag.

1. Toegangsleeftijd

De toegangsleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) wordt vastgelegd op 60 jaar voor alle afwijkende stelsels (behalve het stelsel voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen, waar de leeftijd blijft vastgesteld op 58 jaar).

1.1. SWT Zware beroepen, nachtarbeid, arbeidsongeschiktheid bouwsector (35 of 33 loopbaanjaren)

De overgang naar 60 jaar heeft plaats op 1 juli 2021.

1.2. SWT Zeer lange loopbanen (40 loopbaanjaren)

De overgang naar 60 jaar heeft plaats op 1 juli 2021.

1.3. SWT Werknemers erkend als mindervalide of met ernstige lichamelijke problemen (35 loopbaanjaren)

De leeftijd blijft behouden op 58 jaar.

1.4. Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering (geen wijziging)

De leeftijd was al op 60 jaar vastgelegd sinds 31/12/2020.

2. Tabel

SWT-type

Leeftijd

Loopbaan

Algemeen stelsel

62 jaar

60 jaar (kliksysteem)

Man : 40 jaar

Vrouw : 37 jaar (2021) - 38 jaar (2022) -...

Mindervalide werknemer – Werknemer met ernstige lichamelijke problemen

58 jaar

35 jaar

Zwaar beroep

Vanaf 01/07/2021 : 60 jaar

35 jaar

Zwaar beroep, nachtarbeid, arbeidsongeschiktheid bouw

Vanaf 01/07/2021 : 60 jaar

33 jaar

Zeer lange loopbaan

Vanaf 01/07/2021 : 60 jaar

40 jaar

Onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Sinds 31/12/2020 : 60 jaar

20 jaar of 10 jaar in de sector

3. En nu?

De Nationale Arbeidsraad zal de nodige overeenkomsten voor de periode 1 juli 2021 - 30 juni 2023 sluiten.

Hierna moet nog worden gewacht op het sluiten van sectorovereenkomsten die van essentieel belang zijn om het recht op deze stelsels te activeren.