Steun voor door overstromingen getroffen zelfstandigen

article image Van 

In juli 2021 werden bepaalde delen van het land zwaar getroffen door extreme weersomstandigheden en daaropvolgende overstromingen die een enorme schade met zich meebrachten. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de getroffen zelfstandigen te ondersteunen.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die door deze natuurramp hun zelfstandige activiteit durende minstens 7 opeenvolgende dagen moeten onderbreken, kunnen een overbruggingsrecht aanvragen.

Goed om te weten: deze financiële uitkering in het kader van het klassieke overbruggingsrecht kan in éénzelfde maand niet gecumuleerd worden met een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen.

Betalingsfaciliteiten

Bovendien wordt de getroffen zelfstandigen de mogelijkheid geboden om:

  • een uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021 te bekomen (zie hieronder).
  • een vermindering van voorlopige sociale bijdragen te vragen
  • een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen in te dienen voor het derde kwartaal van 2021

Uitstel van betaling

Alle zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden ingevolge de overstromingen van midden juli, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een verlengde betalingstermijn voor hun voorlopige sociale bijdrage van het 3de kwartaal 2021.

De aanvraag moet bij het fonds vóór 15/09/2021 ingediend worden. De bijdrage moet vóór 30/09/2022 betaald worden.

Uitstel van betaling is enkel mogelijk voor een onbetaalde sociale bijdrage.

Bovendien heeft dit uitstel geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de uitgestelde bijdrage vóór de hierboven vermelde data worden betaald. Indien de bijdrage echter niet volledig en op tijd wordt betaald, wordt zij onderworpen aan de berekening van de verhogingen en moeten ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

Hoe de aanvra(a)g(en) indienen?

Download het betrokken formulier:

Het aanvraagformulier voor de vermindering van voorlopige sociale bijdragen kan worden gedownload via het eLoket

Stuur uw aanvra(a)g(en) naar infosvz@groups.be