SWT en werkhervatting: aanvullende vergoedingen vrijgesteld van belastingen

Van 
76032

Vanaf 1 januari 2016 past de fiscus zich aan de RSZ aan voor wat de behandeling van de bedrijfstoeslagen (SWT) betreft die bij werkhervatting worden doorbetaald.

Sinds 1 januari 2007 moet de betaling van de bedrijfstoeslag worden voortgezet wanneer een werkloze met bedrijfstoeslag het werk hervat bij een andere werkgever. Deze bedrijfstoeslag werd op sociaal en fiscaal vlak niet op dezelfde manier behandeld.

Behoudsprincipe

De betaling van de bedrijfstoeslag moet worden voortgezet in geval van werkhervatting bij een andere werkgever wanneer het een sector- of ondernemingsovereenkomst betreft die het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toekent.

Enkel de betaling van bedrijfstoeslagen die bij individuele overeenkomst zijn voorzien (de zogenaamde "extralegale toeslagen"), moet in geval van werkhervatting niet worden voortgezet.

Behandeling op sociaal vlak

In geval van werkhervatting bij een andere werkgever zijn de persoonlijke inhouding en de werkgeversbijdrage niet verschuldigd op de bedrijfstoeslagen die tijdens de duur van deze werkhervatting worden betaald.

De bedrijfstoeslag is op sociaal vlak dus vrijgesteld tijdens een periode van werkhervatting.

Pas op ! Indien de werkgever en de werknemer een individuele overeenkomst hebben gesloten die een bijkomende bedrijfstoeslag voorziet, bovenop wat door de collectieve arbeidsovereenkomst (op nationaal, sectoraal of ondernemingsvlak) is voorzien, moet die overeenkomst uitdrukkelijk vermelden dat de bedrijfstoeslag wordt doorbetaald in geval van werkhervatting bij een andere werkgever. Zo niet, wordt een sanctie toegepast die bestaat uit een verdubbeling van de bedragen waarop de bijdragen worden berekend en dat tijdens de inactiviteitsperiodes.

Behandeling op fiscaal vlak

In geval van werkhervatting bij een andere werkgever bleef de bedrijfstoeslag aanzien als een vervangingsinkomen toegekend in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De berekening van de bedrijfsvoorheffing gebeurde dan ook volgens dezelfde regels als tijdens de inactiviteit.  

Om personen die zich in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bevonden meer aan te moedigen het werk te hervatten, heeft de regering beslist de toeslagen die door de werkgever tijdens een werkhervatting bij een andere werkgever worden betaald, vrij te stellen.    

Bedrijfstoeslagen voorzien bij sector- of ondernemings-cao en bedrijfstoeslagen voorzien bij individuele overeenkomst (met uitdrukkelijke vermelding van het behoud bij werkhervatting) die vanaf 1 januari 2016 worden betaald of toegekend voor periodes van werkhervatting zijn vanaf diezelfde datum fiscaal vrijgesteld.

Bron: Programmawet van 26 december 2015, BS 30 december 2015, art. 102 tot 106.