Uitstel van betaling in 2021

Van 

De Minister van Zelfstandigen en Landbouw beslist financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.


Uitstel van betaling

Wat is een uitstel?

Alle zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden ingevolge het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een verlengde betalingstermijn voor hun voorlopige sociale bijdragen van het 4e kwartaal 2021 en van eventuele regularisatiebijdragen van het jaar 2018, 2019 of 2020 die op 31 december 2021 verschuldigd zijn.

  • De bijdrage voor het vierde kwartaal 2021 moet vóór 15 december 2022 worden betaald.
  • De regularisatiebijdragen van het jaar 2018, 2019 of 2020 die op 31 december 2021 verschuldigd zijn, moeten uiterlijk op 15 december 2022 worden betaald.

Uitstel van betaling is enkel mogelijk voor onbetaalde sociale bijdragen.
Bovendien heeft dit uitstel geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de uitgestelde bijdragen vóór de hierboven vermelde data worden betaald. Indien de bijdragen echter niet volledig en op tijd worden betaald, worden zij onderworpen aan de berekening van de verhogingen en moeten ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

Hoe kan ik de aanvraag indien?

  • De aanvraag voor bijdragen die op 31/12/2021 vervallen, moet vóór 15/12/2021 ingediend worden bij het fonds.

U kan dit doen door een e-mail te sturen naar uw Client Advisor of naar infosvz@groups.be.

 

Uw aanvraag moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • onderwerp van uw e-mail : "Aanvraag maatregel Coronavirus 2021";
  • uw nationaal nummer (zie vervaldagbericht of identiteitskaart);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer (KBO-nummer);
  • uitleg van de moeilijkheden die wegens het coronavirus worden ondervonden

U kan ook dit formulier gebruiken:

Let wel op: het betreft hier een betalingsuitstel, geen afstel.
Wij vestigen dan ook uw aandacht op het feit dat u een vermindering van uw voorlopige bijdragen kan aanvragen en eventueel een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen kan indienen.