Verhoging leervergoedingen in Vlaanderen vanaf 1 april 2022

Van 

Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) van 2021 wijzigde het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI), wat op zijn beurt een weerslag heeft op de minimale leervergoeding die in Vlaanderen verschuldigd is in geval van overeenkomst van alternerende opleidingen (OAO).


Het Interprofessioneel Akkoord (IPA)  van 2021 wijzigde het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI), wat op zijn beurt een weerslag heeft op de minimale leervergoeding die in Vlaanderen verschuldigd is in geval van overeenkomst van alternerende opleidingen (OAO).  

Meer details over de wijziging van het GGMMI vindt u via volgende link. Geleidelijke verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: eerste stap op 1 april 2022 | Group S.

Vanaf 1 april 2022 stijgt het GGMMI. Deze verhoging heeft een weerslag op de leervergoeding.
Vervolgens geldt vanaf 1 april 2022 éénzelfde bedrag inzake GGMMI ongeacht de leeftijd en de anciënniteit. De onderscheiden op basis van de leeftijd en de anciënniteit van de leerling worden dus afgeschaft. Ook deze wijziging heeft een weerslag op de leervergoeding.

De Overeenkomst voor Alternerende Opleiding heeft als doel het aanleren van een beroep. Dat is de reden waarom geen loon, maar wel een leervergoeding wordt toegekend. De hoogte van de leervergoeding in het kader van een OAO hangt bijkomend af van het succesvol beëindigen van een vooropleiding.

Hierbij een overzicht van de nieuwe bedragen sinds 1 april 2022:

De leerling…

Bedrag per maand (vanaf 1 april 2022)

heeft de tweede graad secundair onderwijs nog niet gehaald en zit in zijn 1e opleidingsjaar alternerende opleiding

523,80 EUR

  • heeft de tweede graad secundair onderwijs succesvol gehaald en start met een alternerende opleiding

OF

  • heeft het eerste jaar alternerende opleiding succesvol beëindigd en start met zijn tweede opleidingsjaar

578,00 EUR

  • heeft het eerste jaar van de derde graad succesvol gehaald

OF

  • heeft al twee opleidingsjaren succesvol gehaald
  • heeft een kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) succesvol gehaald

623,30 EUR

 

Voor meer informatie omtrent de leervervgoeding in het kader van een OAO, zie Leervergoeding Overeenkomst van Alternerende Opleiding | Vlaanderen.be

Een overzicht van de bedragen en modaliteiten in de Franse gemeenschap is te vinden bij Alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap: minimumbezoldiging op 1 april 2022 | Group S.