Verlenging vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid tot 30/06/2022 en uitbreiding tot de tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne

Van 

Eén van de maatregelen in het energiepakket waarover het kernkabinet van de federale regering op 14 maart jl. een beslissing nam, betreft de verlenging van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid tot en met 30 juni 2022, niet alleen voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie maar ook voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne.


Wanneer?

  1. Als gevolg van het coronavirus

Er blijft nog steeds een soepele toepassing van het begrip overmacht gelden in die zin dat alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al zijn deze te wijten aan een gebrek aan werk omwille van economische redenen.

Het is dus zowel mogelijk dat de arbeidsovereenkomst volledig wordt geschorst (bvb. wegens verplichte quarantaine van een werknemer als gevolg van een coronabesmetting), als dat de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt geschorst in combinatie met een gedeeltelijke tewerkstelling (bvb. een daling van cliënteel, bestellingen, omzet of productie als gevolg van de coronapandemie waardoor het niet mogelijk is om het normale tewerkstellingspeil aan te houden).

Volgens de RVA kunnen ook nog tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht tot en met 30 juni 2022:

  • werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor personen met een handicap gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • werknemers die niet kunnen werken door van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.

Voor meer info over de opvang van een kind, verwijzen wij u naar ons artikel terzake. 

  1. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne

Ook in deze situatie aanvaardt de RVA dat de overmacht de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet per se volledig onmogelijk moet maken.

Het is dus zowel mogelijk dat de arbeidsovereenkomst volledig wordt geschorst (bvb. wegens een totaal gebrek aan grondstoffen als gevolg van een handelsembargo), als dat de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt geschorst in combinatie met een gedeeltelijke tewerkstelling (bvb. wegens import- of exportproblemen).

Ook het beperken van de productie wegens dure energieprijzen wordt door de RVA als reden van de overmacht erkend!

Procedure?

De werkgever moet NIET:

  • een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona of Oekraïne naar de RVA versturen.

Voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de oorlog in Oekraïne vervalt deze verplichting meteen en niet pas vanaf 1 april 2022. De vorige instructies van de RVA die in principe van toepassing waren tot 31 maart 2022 en volgens dewelke er wel een elektronische mededeling moest gebeuren, zijn dus niet langer geldig.

  • een controlekaart C3.2A afleveren aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid (dus ook niet als de werknemer bv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer of technische stoornis).

De werkgever moet WEL:

  • een maandelijkse elektronische ASR scenario 5 indienen voor elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest. Dit betreft de aangifte van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos werd gesteld. In deze aangifte moet de werkgever als reden van de tijdelijke werkloosheid “overmacht” aanduiden en bij reden van de overmacht ofwel “coronavirus” ofwel “Oekraïne” vermelden.

Uitkeringen werknemer?

Er geldt een vrijstelling van wachttijd voor werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. Ze hebben dus onmiddellijk recht op uitkeringen zonder een aantal dagen arbeid in loondienst of gelijkgestelde dagen te hoeven bewijzen.

De tijdelijke werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt bedraagt 70 % (en geen 65 %) van zijn gemiddeld begrensd loon (= 2.955,69 euro per maand vanaf 1 maart 2022), ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht ontvangt per dag tijdelijke werkloosheid een supplement van 5,98 euro (bedrag vanaf 1 maart 2022) ten laste van de RVA bovenop zijn tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Tot slot zal ook de maatregel van inhouding van een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15 % (in plaats van 26,75 %) op de uitkeringen verlengd worden tot 30 juni 2022.

 

Bron: website RVA