Vlaamse Gemeenschap - overeenkomst alternerende opleiding: indexatie op 1 december 2022

Van 

Bij een overeenkomst alternerende opleiding is de onderneming een leervergoeding verschuldigd aan de leerling.

De onderneming betaalt de leerling met een overeenkomst alternerende opleiding maandelijks een leervergoeding, die overeenstemt met een % van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (GGMMI).

Drie categorieën

% GMMMI

Bedrag op 01/12/2022

Tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding

29 % GGMMI

567,00 EUR

Succesvol beëindigen van

  • het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs

 

 

32 % GGMMI

 

625,60 EUR

Succesvol beëindigen van

  • het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs of de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs of de alternerende opleiding van minstens twee jaar

 

 

 

34,50 % GGMMI

 

 

674,50 EUR