Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat op werven : minimumloon in 2023

Van 

Om in 2023 de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat op werven te genieten moet de werknemer minstens 16,02 € per uur verdienen.


Sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten op lonen toegekend aan werknemers die op werven in ploegverband werken in onroerende staat uitvoeren.

Het toekennen van een ploegenpremie is geen voorwaarde.

De betrokken werknemers moeten wel een minimum bruto belastbaar uurloon, premies niet inbegrepen, verdienen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 bedraagt dit minimumuurloon 16,02 €.