Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek : aanmelding moet voortaan gebeuren vóór aanvang onderzoeksproject of programma

Van 

De werkgever die een vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek wilt genieten op bezoldigingen toegekend aan werknemers tewerkgesteld aan dit wetenschappelijk onderzoek, zal het onderzoeksproject voortaan moeten aanmelden vóór de aanvang ervan om het fiscaal voordeel te kunnen genieten.


Sinds 1 januari 2014 moet de werkgever het onderzoeksproject aanmelden bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (BELSPO) voor het bekomen van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek.

Volgens de fiscus moet dit gebeuren op het ogenblik dat de vrijstelling wordt toegepast. Het Hof van Cassatie is in haar arrest van 6 januari 2023 echter strenger : de  aanmelding moet gebeuren voorafgaand aan de aanvangsdatum van het project.

De fiscus heeft beslist om dit strenger standpunt vanaf 1 augustus 2023 te volgen. Tot 31 juli 2023 blijft de fiscus bij haar huidig standpunt.

Gevolgen :

  • Vanaf 1 augustus 2023 kan de vrijstelling alleen nog genoten worden voor onderzoeksprojecten die zijn aangevangen en die vóór hun aanvangsdatum werden aangemeld bij Belspo;
  • De onderzoeksprojecten die op 1 augustus 2023 reeds lopen maar nog niet zijn aangemeld, kunnen vanaf 1 augustus 2023  geen vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing meer genieten;
  • De onderzoeksprojecten die op 1 augustus 2023 reeds lopen en reeds zijn aangemeld, blijven de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten zoals voorheen.

Bron: Circulaire 2023/C/49 over het tijdstip van aanmelding bij de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.