Vrijwilligerswerk : bedragen voor 2023

Van 

De geïndexeerde bedragen van de kostenvergoeding voor 2023 zijn gekend.


Elk jaar zetten meer dan anderhalf miljoen vrijwilligers zich in bij organisaties zonder hiervoor een loon te ontvangen. Ze kunnen wel voor gemaakte kosten vergoed worden in de vorm van een forfaitaire vergoeding of een vergoeding van werkelijke kosten.

Deze vergoedingen zijn niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen noch belastbaar indien ze in 2023 niet meer bedragen dan:

  • 40,67 euro/dag
  • 1.626,77 euro/jaar (en 2.987,70 euro/jaar voor het verhoogde jaarlijkse bedrag)
  • Deze forfaitaire bedragen mogen gecumuleerd worden met vergoedingen voor werkelijk gemaakte verplaatsingskosten die niet hoger zijn dan 2000 × 0,4259 euro/km (voor de periode 01/01/2023 - 31/03/2023).

Tevens voorziet een koninklijk besluit van 21 december 2022 (B.S. van 29 december 2022) de verlenging van het verhoogde kostenplafond voor vrijwilligers die effectief ingezet worden in de zorgsector tot en met 31 maart 2023. Dit betekent dat wanneer zij als vrijwilliger actief zijn in de periode 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 in de zorg, voor 2023 het verhoogde jaarbedrag van 4.067,05 EUR op hen van toepassing is.

Bronwebsite RSZ