Werkbonus op 1 november 2023

Van 

Verhoging van de werkbonus op 1 november 2023.


Ingevolge de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) overeenkomstig CAO 43-16, is er een aanpassing van de loongrenzen, de hellingscoëfficiënten en van de maximale verminderingsbedragen nodig voor de berekening van de werkbonus. Hieronder vindt u in tabelvorm de nieuwe bedragen vanaf 1 november 2023.

Bedienden (*)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.054,01

> 2.054,01 en ≤ 2.623,00

> 2.623,00 en ≤ 3.144,45

> 3.144,45

267,42

267,42 - (0,2579 x (S - 2.054,01))

252,26 - (0,2313 x (S - 2.054,01))

0,00

Arbeiders (**)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.054,01

> 2.054,01 en ≤ 2.623,00

> 2.623,00 en ≤ 3.144,45

> 3.144,45

288,81

288,81 - (0,2786 x (S - 2.054,01))

272,44 - (0,2498 x (S - 2.054,01))

0,00

(*) Onder 'Bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder 'Arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.