Werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten woon-werkverkeer: wat is nieuw vanaf 1 februari 2021 ?


44791

Op 1 februari 2021 verhoogt de NMBS de prijs van de treinkaarten. Deze tarieven zullen worden gepubliceerd in een koninklijk besluit dat in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen.

Wat is de invloed van deze verhoging op de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer door de werkgever?

Werkgeverstussenkomst volgens de regels van de NAR

De forfaitaire bedragen voor de werkgeverstussenkomst in de prijs van het openbaar vervoer veranderen niet. Deze bedragen werden opgenomen in de CAO nr. 19/9 gesloten op 23 april 2019 en werden niet meer aangepast sinds 1 juli 2019. Voor de sectoren die hun werknemers terugbetalen op basis van de cao nr. 19/9 verandert er niets op 1 februari 2021.

Werkgeverstussenkomst op basis van de tarieven van de NMBS

De NMBS heeft de prijs van de treinkaarten verhoogd op 1 februari 2021. De tussenkomst op basis van deze tarieven zal dan ook worden aangepast.

Werkgeverstussenkomst eigen aan de sector

Bepaalde paritaire comités bv. 102.09 en 219 komen op basis van een tabel die eigen is aan de sector tussen in de verplaatstingskosten van de werknemers die een privévoertuig gebruiken. Deze tabellen worden elk jaar op 1 februari geïndexeerd. De tussenkomst voor het gebruik van een privévoertuig verandert dus op 1 februari 2021 voor deze paritaire comités.