Woon-werkverkeer per fiets: toestand op 1 januari 2010


45695

Ter herinnering: de economische herstelwet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2009, voorziet een fiscale vrijstelling van de kilometervergoeding die door de werkgever wordt toegekend voor de verplaatsingen per fiets in het woon-werkverkeer. Vanaf 1 januari 2009 heeft de fiscus dit bedrag echter vervangen door een te indexeren bedrag (met een basis van 0,145 euro per kilometer). Door de toepassing van de indexering komt de maximale fiscale vrijstelling op 0,20 euro per kilometer voor de inkomsten van 2009. Dit bedrag geldt ook voor het inkomen van 2010 (de negatieve indexatie werd niet toegepast).

Op het ogenblik van publicatie werd er van uitgegaan dat de RSZ dit initiatief zou volgen.

Dit koninklijk besluit werd pas gepubliceerd op 3 maart 2010 ! Vanaf 1 januari 2010 wordt de kilometervergoeding, die de werkgever aan de werknemer toekent voor verplaatsingen per fiets in het woon-werkverkeer, uit het begrip loon uitgesloten ten belope van maximum 0,145 EUR (te indexeren) per kilometer. Het bedrag dat niet aan de berekening van de sociale bijdragen onderworpen is, bedraagt dus 0,20 EUR per kilometer vanaf 1 januari 2010.