Over ons

Naast een sociaal secretariaat voor werkgevers heeft Group S ook het ondernemingsloket ‘Formalis’ voor starters, een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en een kinderbijslagfonds. Group S heeft een uitgebreide ervaring en expertise en bestaat meer dan 80 jaar. Dankzij een sterk netwerk van partners biedt Group S via één aanspreekpunt een uitgebreide dienstverlening aan die verder gaat dan enkel stipte loonberekeningen. Bovendien ontwikkelt Group s ook haar eigen software voor starters, zelfstandigen en werkgevers.

Group S is dus meer dan een sociaal secretariaat!

 

Locatie Sociaal secretariaat
Onze missie Ondernemingsloket
Onze waarden Sociaal verzekeringsfonds
Onze kwaliteit Kinderbijslagfonds

Locatie

In 2023 verhuisde Group S naar een nieuwe maatschappelijke zetel aan de Ursulinenstraat in Brussel. Het moderne gebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Naast haar hoofdzetel in Brussel heeft Group S ook een uitgebreid kantorennetwerk. Met een 21-tal kantoren verspreid over het ganse land is Group S ook regionaal sterk vertegenwoordigd. 

Onze missie

We ondersteunen ondernemers bij het opstarten van hun activiteiten en begeleiden hen bij de ontwikkeling van hun onderneming op het vlak van sociale administratie en Human Resources. Onze activiteiten hebben een rechtstreekse weerslag op het maatschappelijk leven en daarom ondernemen we op een duurzame manier met respect voor het individu en de ondernemer. Door dag na dag te investeren in onze medewerkers, tools en processen tonen we onze langetermijnvisie en kunnen we een kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren.

Onze waarden

DESKUNDIGHEID - Betrouwbare service dankzij onze expertise

FLEXIBILITEIT - Praktische oplossingen en advies op maat

DISCRETIE - Respect voor vertrouwelijke gegevens

DUIDELIJKHEID - Transparante en praktijkgerichte ondersteuning

Onze kwaliteit

ISAE 3024 Type 2 
Internationale standaard die de betrouwbaarheid van een dienstverlener aangeeft. Deze verklaring bewijst dat de interne controle en veiligheids- en beheersprocessen goed functioneren. Het is met andere woorden een waarborg voor een goede en correcte werking.

Qfor 
Kwaliteitslabel voor opleidingen sociale wetgeving, fiscale wetgeving, sociaal management en HR-beheer. Kwaliteitslabel voor consultancy en audit inzake sociaal audit, collectieve onderhandelingen en conflictbeheer.

ICMA 
Group S zit volgens een onafhankelijke studie door onderzoekbureau ICMA  in de top 3 van beste sociale secretariaten.

Sociaal secretariaat

Door onder meer de snelle wijzigingen in de arbeidswetgeving is de loon- en personeelsadministratie voor elk bedrijf een complexe taak. Ons sociaal secretariaat ondersteunt ongeveer 20 000 werkgevers in hun dagelijks personeelsbeheer. Onze juristen volgen de sociale actualiteit op de voet en vertalen de laatste wijzigingen in de wetgeving onmiddellijk naar concreet en praktisch advies. Of u nu een grote of kleine onderneming bent bij Group S krijgt elk bedrijf een persoonlijke payroll advisor. Bovendien bieden we ook handige tools aan om de loon- en personeelsadministratie te vereenvoudigen. 

Ondernemingsloket

Wanneer u uw eigen onderneming start moet u verschillende administratieve verplichtingen in orde brengen, zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, nagaan of u een vergunning nodig heeft en een btw-nummer aanvragen. Bij ons ondernemingsloket Formalis kan u voor deze formaliteiten terecht. Naast begeleiding en advies aan starters voert het ondernemingsloket ook de administratieve wijzigingen van bestaande ondernemingen uit. Formalis is in 2003 ontstaan in samenwerking met de groep Bouw. 

Sociaal Verzekeringsfonds

Om u als zelfstandige sociaal te beschermen en allerlei risico’s op te vangen moet u ook sociale bijdragen betalen. Door u aan te sluiten bij ons sociaal verzekeringsfonds betaalt u sociale bijdragen die in functie van uw inkomen worden berekend. In ruil heeft u ondermeer recht op kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en een wettelijk pensioen.

Kinderbijslagfonds

Het Kinderbijslagfonds van Group S vormt sinds 1 janauari 2019 samen met Horizon het Gezin en Liantis, het kinderbijslagfonds KidsLife. Deze groep met meer dan 200 medewerkers is actief als uitbetaler van gezinsbijslag (groeipakket genoemd in de Vlaamse wetgeving). 

De ambitie van KidsLife gaat verder dan de correcte en stipte uitbetaling van de financiële tegemoetkomingen aan de aangesloten gezinnen. Kidslife geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. 

Partners