Sociale bijdragen als student-zelfstandige

Ondernemende studenten kunnen genieten van een voordelige sociale bijdragenregeling als hun inkomen als zelfstandige niet hoger is dan 16.861,46 euro (na aftrek van beroepskosten) per jaar (2024).

Drie mogelijkheden:

  • Uw inkomen is lager dan 8.430,73 euro: geen bijdrage
  • Uw inkomen ligt tussen 8.430,73 euro en 16.861,46 euro: verminderde bijdrage
  • Uw inkomen is hoger dan 16.861,46 euro: bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Ze bedragen dus minimum 897,85 euro per kwartaal.

De eerste drie volledige activiteitsjaren betaalt u een forfaitaire voorlopige bijdrage van 99,33 euro per kwartaal (eerste jaar zelfstandige activiteit) omdat uw definitief inkomen niet is gekend.

U kan vragen om uw bijdragen te verhogen of te verlagen wanneer u een duidelijker beeld hebt van uw inkomsten. Zodra uw werkelijk inkomen voor deze jaren is gekend, worden de voorlopige bijdragen geregulariseerd.

Terugbetaling van geneeskundige verzorging en kinderbijslag als student-zelfstandige?

Twee mogelijkheden:

  • Uw inkomen is lager dan 8.430,73 euro: u blijft ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging en de uitkering van kinderbijslag.
  • Uw inkomen ligt tussen 8.430,73 euro en 16.861,46 euro: u blijft ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging. Het kinderbijslagfonds zal u echter ondervragen over de omvang van uw zelfstandige activiteit.

Wanneer u geen bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep, geeft het statuut van student-zelfstandige u geen enkel recht inzake arbeidsongeschiktheid, pensioen, moederschapsverzekering, moederschapshulp, overbruggingsrecht, gezinsbijslag en mantelzorg.

 

Belastingen als student-zelfstandige

Als de inkomsten van uw zelfstandige activiteit lager zijn dan 7.965 euro bruto (in 2023), dan blijft u fiscaal ten laste van uw ouders.

Zoals elke belastingplichtige hebt u recht op een belastingvrij basisbedrag voor het inkomen dat voortvloeit uit de uitoefening van uw activiteit. Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) bedraagt dit 10.060 euro. Als uw inkomen als zelfstandige dit bedrag niet overschrijdt, moet u in principe geen belastingen betalen.