Minimumloonschalen

Deze barema's zijn berekend op basis van de bedragen en van de aanpassingsregels die voorkomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten in ons bezit.

Deze tabellen kunnen dus later wijzigingen ondergaan na de bekendmaking van de "officiële" barema's.

In sommige van onze tabellen met minimum loonschalen vindt u:

  • "categoriecodes" : de categorieën worden vermeld met de code die gebruikt wordt door de aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw, om de beroepsscholingsgraad van elke werknemer aan te duiden,
  • asterisken : de asterisken gevolgd door « % van een ander barema » duiden aan dat het barema het resultaat is van de toepassing van berekeningsregels van een barema in een percentage van een ander barema (voorbeeld: toepassing van de baremaspanning).

Bij gebrek aan minimumlonen eigen aan het paritair comité, moet het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de Nationale Arbeidsraad (NAR) gerespecteerd worden. U vindt dit terug onder het PC 300 van onze sectorale documentatie

P.C. Naam Loonaanpassing wegens Geldig sinds
100.00.00-00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Indexatie : 2 % 01/11/2023
102.02.00-00.00 Hardsteengroeven en groeven van uit te houwen kalksteen in prov. Luik & Namen Indexatie : 1 % 01/04/2024
102.04.00-01.00 Zandsteen en kwarszietgroeven - Provincie Luik Indexatie : 1 % 01/03/2024
102.04.00-02.00 Zandsteen en kwartsietgroeven - Buiten de provincie Luik Indexatie : 1 % 01/03/2024
102.05.00-00.00 Porseleinaarde- en zandgroeven Indexatie : 1 % 01/04/2024
102.06.00-01.00 Grint- en zandexploitaties (behalve witzand) Indexatie : 2 % 01/02/2024
102.06.00-02.00 Witzandexploitaties Indexatie : 2 % 01/02/2024
102.07.00-00.00 Indexatie : 1 % 01/03/2024
102.08.00-00.00 Marmergroeven en -zagerijen Indexatie : 1 % 01/04/2024
102.09.00-00.00 Kalksteen Indexatie : 1 % 01/04/2024
102.11.00-00.00 Coticulegroeven en leisteengroeven Indexatie : 1 % 01/04/2024
106.02.00-00.00 Betonindustrie Indexatie : 2 % 01/04/2024
107.00.00-00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters Indexatie : 2 % 01/03/2024
109.00.00-01.00 Kleding- en confectiebedrijf - Sectoraal minimum Indexatie : 1,52 % 01/04/2024
109.00.00-03.00 Kleding en confectie: Ondernemingen die toeleveren aan de automobielnijverheid Indexatie : 1,52 % 01/04/2024
110.00.00-00.00 Textielverzorging Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
111.01.01-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Brabant Aanpassing nationaal akk: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.01-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Waals-Brabant Aanpassing nationaal akk: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.01-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Vlaams-Brabant Aanpassing nationaal akkoord : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.01-03.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Brussel Aanpassing nationaal akk: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.02-00.00 Met. mec. elek. bouw - Industrieel: West-Vlaanderen Aanpassing nationaal akkoord Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.03-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Oost-Vlaanderen Aanpassing nationaal akkoord Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.04-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Antwerpen Aanpassing nationaal akk: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.04-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Limburg Aanpassing nationaal akk: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.05-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Land van Waas Aanpassing nationaal akkoord Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.06-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Namen Aanpassing nationaal akk: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.06-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Bekken van Charleroi Aanpassing nationaal akk: 0,2606EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.07-00.00 Met. méc. elektr. bouw- Indust-Provincies Luik en Luxemburg Aanpassing nationaal akkoord Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.08-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Centrum Aanpassing nationaal akk : 0,2606EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.09-00.00 Met. mec. elekt. bouw- Industrieel -Streek van West-Henegouwen Aanpassing nationaal akk: 0,2606EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.01.10-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Streek Bergen-Borinage Aanpassing nationaal akk: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.01-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Prov. Brabant Aanpassing nationaal akkoord : 0,2606 EUR National akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.01-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Waals-Brabant Aanpassing nationaal akkoord: 0,2606EUR National akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.01-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Vlaams-Brabant Aanpassing nationaal akkoord : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.01-03.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Brussel Aanpassing nationaal akkoord : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.02-00.00 Met.mec.elek.bouw -Ambachtelijk: West-Vlaanderen Aanpassing nationaal akkoord: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.03-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Oost Vlaanderen Aanpassing nationaal akkoord Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.04-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Prov. Antwerpen Aanpassing nationaal akkoord : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.04-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Prov. Limburg Aanpassing nationaal akkoord: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.05-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Land van Waas Aanpassing nationaal akkoord: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.06-01.00 Met. mec. elekt. - Ambachtelijk - Prov. Namen Aanpassing nationaal akkoord : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.06-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Bekken van Charleroi Aanpassing nationaal akkoord : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.07-00.00 Met. méc. elektr. bouw- Indust-Provincies Luik en Luxemburg Aanpassing nationaal akkoord: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.08-00.00 Met. mec. elekt. bouw. - Ambachtelijk - Centrum Aanpassing nationaal akkoord : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.09-00.00 Met. mec. elekt. bouw. - Ambachtelijk - West-Henegouwen Aanpassing nationaal akkoord : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.02.10-00.00 Met. mec. elekt. bouw- Ambachtelijk - Bergen-Borinage Aanpassing nationaal akkoord: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
111.03.00-00.00 Montage van bruggen en metalen gebinten Indexatie : 6,05 % 01/07/2023
112.00.00-00.00 Garagebedrijf Indexatie : 1,04 % 01/02/2024
113.00.00-00.00 Ceramiekbedrijf Indexatie : 2 % 01/02/2024
114.00.00-00.00 Steenbakkerij Indexatie : 0,5 % 01/04/2024
115.00.00-00.00 Glasbedrijf Indexatie : 2 % 01/04/2024
115.03.00-00.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen Indexatie : 2 % 01/04/2024
115.09.00-00.00 Aanvullende bedrijfsektor Glas Indexatie : 2 % 01/04/2024
116.00.00-01.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum Indexatie : 2 % 01/03/2024
116.00.00-02.00 Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen Indexatie : 2 % 01/03/2024
116.00.00-03.00 Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie Limburg Indexatie : 2 % 01/03/2024
118.01.00-00.00 Maalderijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.02.00-00.00 Bijproducten graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.03.00-00.00 Voedingsnijv -Bakkerij,banketbakkerij die "verse" prod. vervaard.&verbruikszaal Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.04.00-00.00 Rijst- en maïsstijfselfabrieken, glucose, maïsmeel en aardappelmeelfabrieken Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.05.00-00.00 Koekjesfabriek,Speculaas,Jodenpaasbr., Peperkoek,Beschuitfabriek,Ind.banketbak. Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.06.01-00.00 Suikerfabriek, rafinaderijen, invertsuiker, citroenzuur Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.06.02-00.00 Kandijfabrieken Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.06.03-00.00 Gistfabrieken en distilleerderijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.07.01-00.00 Brouwerijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.07.02-00.00 Mouterijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.08.01-00.00 Drinkwaters en limonades Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.08.02-00.00 Andere sectoren (cider, wijn, vruchtensap, likeur) Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.09.00-00.00 Groentenijverheid Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.10.00-00.00 Fruitnijverheid Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.11.01-00.00 Vleesconservennijverheid Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.11.02-00.00 Vetsmelterijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.11.03-00.00 Darmslijmerijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.11.04-00.00 Slachthuizen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.11.05-00.00 Pluimveeslachterijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.12.01-00.00 Melkerijen, boterfabrieken en kaasfabrieken Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.12.02-00.00 Roomijsondernemingen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.12.03-00.00 Ondernemingen van gesmolten kaas Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.13.00-00.00 Ondernemingen van Olie en margarine / Lijnolie Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.14.01-00.00 Chokoladefabrieken en ondernemingen van broodsmeersel Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.14.02-00.00 Suikerbakkerijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.15.00-00.00 Koelnijverheid Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.16.00-00.00 Viskonservenfabrieken Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.17.01-00.00 Koffiebranderijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.17.02-00.00 Cichoreibranderijen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.18.00-00.00 Zoutziederijen - mostaardfabrieken - azijnfabrieken Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.19.00-00.00 Voedingsspecialiteiten Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.20.00-00.00 Veevoederbedrijven Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.21.00-00.00 Aardappelverwerkende nijverheid Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
118.22.00-00.00 Aardappelschilbedrijven Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
119.01.00-01.00 Handel in voedingswaren - Minder dan 10 werknemers Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
119.01.00-02.00 Handel in voedingswaren - 10 tot 49 werknemers Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
119.01.00-03.00 Handel in voedingswaren - 50 en meer werknemers Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
119.02.00-01.00 Handel in bieren en drinkwaters - Minder dan 10 werknemers Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
119.02.00-02.00 Handel in bieren en drinkwaters - 10 tot 49 werknemers Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
119.02.00-03.00 Handel in bieren en drinkwaters - 50 en meer werknemers Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
119.03.00-01.00 Slagerij, spekslagerij en penserij - Minder dan 10 werknemers Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
119.03.00-02.00 Slagerij, spekslagerij en penserij - 10 tot 49 werknemers Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
119.03.00-03.00 Slagerij, spekslagerij en penserij - 50 en meer werknemers Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
120.00.00-00.00 Textielnijverheid Indexatie : 2 % 01/10/2023
120.02.00-00.00 Vlasbereiding Indexatie : 1,22 % 01/04/2019
120.03.00-00.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Indexatie : 2,11 % 01/04/2024
121.00.00-00.00 Schoonmaak en ontsmetting Indexatie : 0,93 % 01/01/2024
124.00.00-00.00 Bouwbedrijf Indexatie : 0,95075 % 01/04/2024
125.01.00-00.00 Bosontginningen Indexatie : 0,95 % 01/04/2024
125.02.00-00.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden Indexatie : 0,95 % 01/04/2024
125.03.00-00.00 Houthandel Indexatie : 0,95 % 01/04/2024
126.00.00-00.00 Stoffering en houtbewerking Indexatie : 1,4 % 01/04/2024
126.00.00-01.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
127.00.00-00.00 Handel in brandstoffen Indexatie : 1,8304 % 01/01/2024
128.00.00-00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Indexatie : 1,18 % 01/04/2024
130.00.00-01.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf - Handelsdrukkerijen Indexatie : 2 % 01/04/2024
132.00.00-00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Indexatie : 1,18 % 01/04/2024
132.00.00-00.01 Ondernemingen van technische land-en tuinbouwwerken - bedienden ex 200 Indexatie : 11,08 % 01/07/2023
132.00.00-00.02 Ondernemingen van technische land-en tuinbouwwerken-bedienden vanaf 01/07/23 De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/07/2023
133.01.00-00.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen Indexatie : 1,18 % 01/04/2024
133.02.00-00.00 Rook-, pruim- en snuiftabak Indexatie : 1,18 % 01/04/2024
133.03.00-00.00 Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen Indexatie : 1,18 % 01/04/2024
136.00.00-00.00 Papier- en kartonbewerking Indexatie : 0,98 % 01/01/2024
139.00.00-00.00 Binnenscheepvaart (behalve de sleepdiensten en de hulp in de havenzones) Indexatie : 2 % 01/03/2024
139.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/03/2024
140.00.00-03.00 Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs Indexatie : 2 % 01/03/2024
140.01.01-01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) Indexatie : 2 % 01/12/2023
140.01.01-01.02 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Waalse vervoermaatschappij (SRWT) Indexatie : 2 % 01/12/2023
140.01.01-02.00 Geregeld vervoer - Garagepersoneel Indexatie : 1,04 % 01/02/2024
140.01.02-01.00 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel Indexatie : 2 % 01/02/2024
140.01.02-02.00 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel Indexatie : 1,04 % 01/02/2024
140.01.03-01.00 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel Indexatie : 4 % 01/10/2023
140.01.03-02.00 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel Indexatie : 10,44 % 01/02/2023
140.02.00-02.01 Taxi-ondernemingen - Garagepersoneel Indexatie : 2 % 01/11/2023
140.03.00-01.01 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden (rijdend, niet-rijdend pers.) Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
140.03.00-02.01 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - garagepersoneel Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
140.04.00-00.00 Grondafhandeling op luchthavens Indexatie : 1,13 % 01/01/2024
140.05.00-01.00 Verhuizing - Rijdend personeel Indexatie : 1,98 % 01/01/2024
140.05.00-02.00 Verhuizing - Garagepersoneel Indexatie : 1,98 % 01/01/2024
142.01.00-00.00 Terugwinning van metalen Indexatie : 1,13 % 01/01/2024
142.02.00-00.00 Terugwinning van lompen Indexatie : 2 % 01/10/2023
142.03.00-00.00 Terugwinning van papier Indexatie : 2 % 01/03/2024
142.04.00-00.00 Terugwinning van allerlei producten Indexatie : 1,13 % Aanpassing studentenloon naar 100% van het minimumloon 01/01/2024
143.00.00-00.00 Zeevisserij Indexatie : 2,1061 % 01/04/2024
144.00.00-00.00 Landbouw Indexatie : 1,52 % 01/04/2024
144.00.00-01.00 Agriculture - bedienden ex 200 Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
144.00.00-02.00 GMMI De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/01/2023
145.00.00-01.00 Tuinbouwbedrijf - bedienden ex 200 Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
145.00.00-01.00 GMMI Indexatie : 11,08 % 01/01/2023
145.00.00-02.00 GMMI - tuinbouwbedrijf - bedienden in dienst vanaf 01/01/2023 De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/01/2023
145.01.00-00.00 Bloementeelt Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
145.02.00-00.00 Druiventeelt Indexatie : 0,47 % 01/01/2016
145.03.00-00.00 Boomkwekerij Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
145.04.00-00.00 Inplanten en onderhouden van parken en tuinen Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
145.05.00-00.00 Fruitteelt Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
145.06.00-00.00 Groententeelt en teelt van tuinbouwzaden Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
145.07.00-00.00 Champignonteelt Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
146.00.00-00.00 Bosbouwbedrijf Indexatie : 1,4 % 01/04/2024
148.00.00-00.00 Bont en Kleinvel Indexatie : 1,52 % 01/04/2024
149.01.00-00.00 Elektriciens - Installatie en distributie Indexatie : 1,13 % 01/01/2024
149.02.00-00.00 Koetswerk Indexatie : 1,04 % 01/02/2024
149.03.00-00.00 Edele metalen Indexatie : 1,13 % 01/01/2024
149.04.00-00.00 Metaalhandel Indexatie : 1,04 % 01/02/2024
152.00.00-01.01 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
152.00.00-01.02 Gesubsidieerde vrije hogescholen - Vlaamse gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
152.00.00-02.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
152.00.00-03.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Duitse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
200.00.00-00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
201.00.00-01.00 Zelfstandige kleinhandel - Minder dan 20 werknemers Indexatie : 2 % 01/03/2024
201.00.00-01.00 GGMMI Indexatie : 2 % 01/03/2024
201.00.00-02.00 Zelfstandige kleinhandel - 20 werknemers en meer Indexatie : 2 % 01/03/2024
201.00.00-02.00 GGMMI Indexatie : 2 % 01/03/2024
202.00.00-00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Indexatie : 1 % 01/03/2024
202.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 1 % 01/03/2024
202.00.00-01.01 Specifieke barema's Indexatie : 1 % 01/03/2024
202.00.00-01.01 GMMI Indexatie : 1 % 01/03/2024
202.01.00-00.00 GGMMI Indexatie : 2 % 01/03/2024
202.01.00-00.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven Indexatie : 2 % 01/03/2024
203.00.00-00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven Indexatie : 1 % 01/04/2024
207.00.00-00.00 Scheikundige nijverheid Indexatie : 2 % 01/03/2024
207.00.00-02.00 Bedienden kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen Indexatie : 2 % 01/03/2024
209.00.00-01.00 Bed. metaalfabrikatennijv:Prov Vlaams-Brab,Waals-Brab en Brussels hoofsted. gew. Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-02.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie West-Vlaanderen Aanpassing nationaal akkoord :+ 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-03.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Oost-Vlaanderen Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-04.01 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Antwerpen Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-04.02 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Limburg Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-05.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Land van Waas Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-06.01 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Namen Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-06.02 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Bekken van Charleroi Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-07.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincies Luik en Luxemburg Aanpassing nationaal akkoord : +80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-08.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Centrum Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-09.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : West-Henegouwen Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
209.00.00-10.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid: Bergen-Borinage Aanpassing nationaal akkoord : + 80 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/01/2024
211.00.00-01.00 Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 De basisbarema's worden op 127,99 % gebracht 01/04/2024
211.00.00-02.00 Petroleumnijverheid- en handel - Arbeiders in dienst vanaf 1/04/2023 Verhoging van de GGMMI CAO nr. 43/17 01/04/2024
214.00.00-00.00 Textielnijverheid Indexatie : 2 % 01/10/2023
215.00.00-00.00 Kleding- en confectiebedrijf Indexatie : 1,52 % 01/04/2024
216.00.00-00.00 Notarisbedienden Indexatie : 0,64 % 01/01/2024
219.00.00-00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Indexatie : 2,33 % 01/04/2024
220.00.00-01.00 Bedienden van de voedingsnijverheid (niet FEVIA-leden) Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
220.00.00-01.01 Bedienden van de voedingsnijverheid (FEVIA) Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
220.00.00-02.00 Voedingsnijverheid - Groenteconservennijverheid (niet FEVIA-leden) Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
220.00.00-02.01 Voedingsnijverheid - Groenteconservennijverheid (FEVIA) Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
222.00.00-00.00 Bedienden van papier- en kartonbewerking Indexatie : 0,98 % 01/01/2024
224.00.00-00.00 Non-ferrometalen Indexatie : 7,1 % 01/05/2023
225.00.00-01.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesub. vrij onderwijs-Vlaamse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
225.00.00-02.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs - Franse Gem. Indexatie : 2 % 01/12/2023
225.00.00-03.00 Bedienden uit de internaten van de inr. van het gesubs. vrij onderwijs-D. Gem. Indexatie : 2 % 01/12/2023
226.00.00-00.00 Bedienden uit de internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken Indexatie : 1,13 % 01/01/2024
227.00.00-00.00 Audiovisuele Sector Indexatie : 2 % 01/03/2024
300.00.00-00.00 GMMI Verhoging van het GMMMI: +35,7 EUR CAO nr. 43/17 01/04/2024
302.00.00-01.00 Hotelbedrijf Nieuwe forfaitaire daglonen 01/04/2024 01/04/2024
302.00.00-02.00 Hotelbedrijf Indexatie : 1,83 % 01/01/2024
303.01.00-00.00 Ondernemingen voor de productie van films Indexatie : 2 % 01/04/2024
303.03.00-00.00 Exploitatie van bioscoopzalen Indexatie : 2 % 01/04/2024
304.00.00-00.00 Vermakelijkheidsbedrijf Indexatie : 2 % 01/12/2023
306.00.00-00.00 Verzekeringswezen Indexatie : 1,13253 % 01/01/2024
307.00.00-00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen Indexatie : 2 % 01/01/2024
309.00.00-00.00 Beursvennootschappen Indexatie : -0,168 % 01/05/2023
310.00.00-00.00 Banken Indexatie : 1,03 % 01/03/2024
311.00.00-00.00 Grote kleinhandelszaken - Arbeiders en bedienden Indexatie : 2 % 01/11/2023
311.00.00-00.00 Grote kleinhandelszaken - Gemiddeld minimum maandinkomen Indexatie : 2 % 01/11/2023
312.00.00-00.00 Warenhuizen Indexatie : 2 % 01/04/2024
312.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/04/2024
313.00.00-00.00 Apotheken en tarificatiediensten Indexatie : 2 % 01/02/2024
314.00.00-00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen Indexatie : 2 % 01/04/2024
315.01.00-00.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Conventionele verhoging : 0,26 EUR 01/01/2024
315.02.00-00.00 Luchtvaartmaatschappijen Indexatie : 2 % 01/02/2024
315.02.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/01/2023
317.00.00-00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten Indexatie : 2 % 01/12/2023
318.01.00-01.00 Gezins- en bejaardenhulpen - Waals Gewest Indexatie : 2 % 01/12/2023
318.01.00-02.00 Gezins- & bejaardenhulp-Gemeensch & Franse gemeenschapscomm Bruss Hoofdst Gewest Indexatie : 2 % 01/12/2023
318.01.00-03.00 Gezins- en bejaardenhulp - Duitstalige Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
318.02.00-03.00 Werknemers tewerkgesteld in het kader van de dienstencheques - Vlaamse Gem. Indexatie : 2 % 01/12/2023
319.00.00-01.00 Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vl. - Humanitaire Diensten Indexatie : 2 % 01/12/2023
319.01.00-00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
319.02.00-01.00 Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg - Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
319.02.00-02.00 Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen - Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
319.02.00-03.00 Instellingen of diensten voor personen met een handicap - Waalse Gewest Revalorisation bas salaires (CCT 23/11/2023) 01/01/2024
319.02.00-04.00 Instellingen of diensten voor volwassenen in moeilijkheden - Waalse Gewest Indexatie : 2 % 01/12/2023
319.02.00-05.00 Instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de COCOF Indexatie : 2 % 01/12/2023
320.00.00-00.00 Begrafenisondernemingen Indexatie : 0,98 % 01/01/2024
321.00.00-00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Indexatie : 2 % 01/04/2024
322.01.00-00.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Indexatie : 2 % 01/01/2024
323.00.00-00.00 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
324.00.00-00.00 Diamantnijverheid en -handel Indexatie : 2 % 06/11/2023
326.00.00-00.00 Gas en elektriciteit Indexatie : 127,99 % 01/04/2024
327.01.00-01.01 Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel Indexatie : 2 % 01/11/2023
327.01.00-02.01 Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel Indexatie : 2 % 01/11/2023
327.01.00-02.02 Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Productiepersoneel Indexatie : 2 % 01/11/2023
327.02.00-00.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de franse gemeenschapscommissie Nieuwe GGMMI 01/04/2024
327.03.00-01.01 BWP van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gem-Waalse Gew.-Kaderfuncties Indexatie : 2 % 01/11/2023
327.03.00-01.02 BWP van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gem-Waalse Gew.-Productiepers. Indexatie : 2 % 01/11/2023
327.03.00-02.01 BWP Waalse Gewest & Duitst. Gem-Duitst. Gem-Pers behalve productiepersoneel Indexatie : 2 % 01/06/2016
327.03.00-02.02 BWP Waalse Gewest & Duitst. Gem-Duitst. Gem-Productiepersoneel Berwerking van GGMMI 01/04/2024
327.03.00-03.00 I.D.E.S.S. Indexatie : 2 % 01/11/2023
329.01.00-01.01 Soc-cul Sect. - maatschappelijk opbouwwerk (erkend en gesubs. Vlaamse Overheid) Indexatie : basisbarema's gebracht op 160,84 % 01/12/2023
329.01.00-01.02 Soc.-cult. sect. - Integratiecentra erkende en gesubs. door de Vlaamse overheid Indexatie : basisbarema's gebracht op 160,84 % 01/12/2023
329.01.00-01.03 Soc-cult sector - Organisaties van het sociaal-cultureel werk in Vl. Gemeenschap Indexatie : basisbarema's gebracht op 160,84 % 01/12/2023
329.01.00-01.06 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Cultuurspreiding Indexatie : basisbarema's gebracht op 160,84 % 01/12/2023
329.01.00-01.07 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Milieusector Indexatie : 2 01/12/2023
329.01.00-01.08 Sportfederaties Indexatie : 2 % 01/12/2023
329.01.00-01.09 Beroepsopleiding Indexatie : basisbarema's gebracht op 160,84 % 01/12/2023
329.01.00-03.02 Soc-cult sector - Nederlandstalige org. voor soc-prof inschakeling in Brussel Indexatie : 2 % 01/12/2023
329.02.00-02.00 Socio-culturele Sector - Waalse Gewest: "EFT, OISP, CRI, MIRE, CFP de l'AWIPH"* Indexatie : 2 % 01/12/2023
329.02.00-03.01 Socio-culturele Sector - Socio-professionele invoegorganismes erkend door COCOF Indexatie : 2 % 01/12/2023
329.02.00-04.00 Socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2023
329.02.00-05.00 Sector van de sportcentra Indexatie : 2 % 01/12/2023
329.02.00-06.00 Socio-culturele sector die afhangen van de Duitstalige Gemeenschap Aanpassing schaallonen ingevolge de indexering van het GGMM 01/04/2024
330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.01.10-01.00 Privé-ziekenhuizen - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.10-02.00 Categorale ziekhz & psych verzorgingstehz - IFIC - Geregionaliseerde sectoren NL De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.10-03.00 Psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema - Brusselse gereg. sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.10-04.00 Psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema - Waalse gereg. sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.20-00.00 Rusthuiz, RVT, dagverzorgingscentra vr bejaarden - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.01.20-02.00 Rusthuiz,RVT,dagverzorgingsc,assistentiewon,centr kortverblijf-IFIC-Gereg sect De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.20-03.00 Rusthuiz,RVT,assistentiewon,dagverzorg,dagopv-IFIC barema-Brusselse gereg. sect. De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.20-04.00 Rusthuiz,RVT,assistentiewon,dagverzorg,dagopv-IFIC barema-Waalse gereg. sect. De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.30-01.00 Thuisverpleging - Arbeiders - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.01.30-01.01 Thuisverpleging - arbeiders - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.30-02.00 Thuisverpleging - Bedienden - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.01.30-02.01 Thuisverpleging - bedienden - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.41-00.00 Autonome revalidatiecentra (NL) - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.01.41-01.00 Aut revalidatiecentr Vl Gewest / NL centr in Bruss Hoofdsted Gewest-IFIC barema De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.41-02.00 Revalidatiecentra - IFIC - Geregionaliseerde sectoren NL De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.42-00.00 Centres revalidation autonomes & de réadapt fonct (FR) - Barèmes non-IFIC De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.01.42-01.00 Centr reval autonomes Rég wall & centr reval autonomes fr Rég brux-IFIC barema De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.42-03.00 Revalidatiecentra - IFIC barema - Brusselse geregionaliseerde sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.42-04.00 Revalidatiecentra - IFIC barema - Waalse geregionaliseerde sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.51-00.00 Initiatieven voor beschut wonen - Niet- IFIC barema's De basisbarema's worden op 112,62 % gebracht 01/11/2023
330.01.51-02.00 Initiatieven van beschut wonen - IFIC - Geregionaliseerde sectoren NL De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.52-00.00 Initiatives d'habitation protégée De basisbarema's worden op 112,62 % gebracht 01/11/2023
330.01.52-03.00 Initiatieven van beschut wonen - IFIC barema - Brusselse gereg. sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.52-04.00 Initiatieven van beschut wonen - IFIC barema - Waalse gereg. sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.53-00.00 Wijkgezondheidscentra - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.01.53-01.00 Wijkgezondheidscentra - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.54-00.00 Maisons médicales - Barèmes non-IFIC De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.01.54-01.00 Maisons médicales - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.01.55-00.00 Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.01.55-01.00 Diensten voor bloed van het Rode Kruis van België-IFIC barema-Federale sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.02.00-00.00 Bicomm. gezondheidsinricht. & -diensten erkend door de Gem.Gemcom. De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.03.00-00.00 Inrichtingen voor de tandprothesen Indexatie : 2 % 01/01/2024
330.04.00-01.00 Restsectoren (alle instellingen uitgez de instellingen met specifieke CAO's) Nieuwe basisbarema's - CAO 22/01/2024 01/01/2024
330.04.00-02.00 Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Nieuwe basisbarema's - CAO 22/01/2024 01/01/2024
330.04.00-03.00 Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.04.00-04.00 Gezondheidscentra De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
330.04.00-05.00 Medisch-pediatrische centra - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 112,62 % gebracht 01/11/2023
330.04.00-05.01 Medisch-pediatrische centra - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.04.00-06.03 Multidiscipl begeleidingseq palliatieve verz-IFIC barema-Brusselse gereg. sect De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
330.04.00-06.04 Multidiscipl begeleidingseq palliatieve verz-IFIC barema-Waalse gereg. sect De basisbarema's worden op 121,90 % gebracht 01/11/2023
331.00.10-10.00 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 De basisbarema's worden op 114,87 % gebracht 01/12/2023
331.00.10-20.00 Vergunde kinderopvang - Trap 1 De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
331.00.20-01.00 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) De basisbarema's worden op 114,87 % gebracht 01/12/2023
331.00.20-02.00 Centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door de Vl Gemeenschap De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/10/2021
332.00.10-01.00 Milieux d'accueil d'enfants,accueil extra-scolaire,crèche,crèche parentale,... Invoering speciale bijdrage voor de kinderverzorger CAO 22/03/2024 01/01/2024
332.00.10-02.00 Accueillants d'enfants à domicile Invoering van een speciale bijdrage CAO 22/03/2024 01/01/2024
332.00.20-01.00 Plann fam., Serv.soc, Santé mentale, Coord. soins à domicile, télé-accueil (RW) De basisbarema's worden op 112,62 % gebracht 01/11/2023
332.00.20-02.00 Services d'aide aux justiciables subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
332.00.20-03.00 Services de promotion de la santé à l'école De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
332.00.20-04.00 Equipes SOS enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
332.00.20-05.00 Aide sociale aux détenus subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
332.00.20-07.00 Institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bxl-capitale De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
332.00.20-08.00 Espaces rencontres - RW hors Communauté germanophone De basisbarema's worden op 203,99 % gebracht 01/11/2023
332.00.20-09.00 Institutions subventionnées par la Région wallonne (CCT 25/02/2022) De basisbarema's worden op 112,62 % gebracht 01/11/2023
333.00.00-00.00 Toeristische attracties Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
335.00.00-00.00 Dienstverlening aan de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Invoering van een sectoraal minimum maandloon CAO van 25/09/2023 01/01/2024
336.00.00-00.00 Vrije beroepen Invoering van ééen enkel sectoraal minimum maandloon Afschaffing van het jongerenbarema 01/01/2024
339.00.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting - Gew min bezoldiging Indexatie : 2 % 01/12/2023
339.01.00-00.00 Erkende maatschappijen vr sociale huisvesting van het Vl Gewest-Gew min bezoldig Indexatie : 2 % 01/12/2023
339.02.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/12/2023
339.03.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Bruss Hoofdsted Gew-Gew min bez Indexatie : 2 % 01/12/2023
340.00.00-01.00 Orthopedische technologieën - arbeiders Indexatie : 1,1 % 01/04/2024
340.00.00-02.00 Orthopedische technologieën - Bedienden Indexatie : 1,48 % 01/01/2024
341.00.00-00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Indexatie : 1,48 % 01/01/2024