Minimumloonschalen

Deze barema's zijn berekend op basis van de bedragen en van de aanpassingsregels die voorkomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten in ons bezit.

Deze tabellen kunnen dus later wijzigingen ondergaan na de bekendmaking van de "officiële" barema's.

In sommige van onze tabellen met minimum loonschalen vindt u:

  • "categoriecodes" : de categorieën worden vermeld met de code die gebruikt wordt door de aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw, om de beroepsscholingsgraad van elke werknemer aan te duiden,
  • asterisken : de asterisken gevolgd door « % van een ander barema » duiden aan dat het barema het resultaat is van de toepassing van berekeningsregels van een barema in een percentage van een ander barema (voorbeeld: toepassing van de baremaspanning).

Bij gebrek aan minimumlonen eigen aan het paritair comité, moet het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de Nationale Arbeidsraad (NAR) gerespecteerd worden. U vindt dit terug onder het PC 300 van onze sectorale documentatie

P.C. Naam Loonaanpassing wegens Geldig sinds
100.00.00-00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Indexatie : 2 % 01/09/2021
102.02.00-00.00 Hardsteengroeven en groeven van uit te houwen kalksteen in prov. Luik & Namen Indexatie : 1 % 01/08/2021
102.04.00-01.00 Zandsteen en kwarszietgroeven - Provincie Luik Indexatie : 1 % 01/09/2021
102.04.00-02.00 Zandsteen en kwartsietgroeven - Buiten de provincie Luik Indexatie : 1 % 01/09/2021
102.05.00-00.00 Porseleinaarde- en zandgroeven Indexatie : 1 % 01/08/2021
102.06.00-01.00 Grint- en zandexploitaties (behalve witzand) Indexatie : 2 % 01/05/2020
102.06.00-02.00 Witzandexploitaties Indexatie : 2 % 01/12/2018
102.08.00-00.00 Marmergroeven en -zagerijen Indexatie : 1 % 01/08/2021
102.09.00-00.00 Kalksteen Indexatie : 1 % 01/07/2021
102.11.00-00.00 Coticulegroeven en leisteengroeven Indexatie : 1 % 01/08/2021
105.00.00-00.00 Gewaarborgd minimumloon Indexatie : 1,02 % 01/05/2020
106.02.00-00.00 Betonindustrie Indexatie : 2 % 01/08/2021
107.00.00-00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters Indexatie : 2 % 01/07/2021
109.00.00-01.00 Kleding- en confectiebedrijf - Sectoraal minimum Indexatie : 0,01 % 01/04/2021
109.00.00-03.00 Kleding en confectie: Ondernemingen die toeleveren aan de automobielnijverheid Indexatie : 0,01 % 01/04/2021
110.00.00-00.00 Textielverzorging Indexatie : 1 % 01/01/2021
111.01.01-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Waals-Brabant Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.01-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Vlaams-Brabant Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.01-03.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Brussel Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.02-00.00 Met. mec. elek. bouw - Industrieel: West-Vlaanderen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.03-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Oost-Vlaanderen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.04-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Antwerpen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.04-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Limburg Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.05-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Land van Waas Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.06-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Namen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.06-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Bekken van Charleroi Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.07-00.00 Met. méc. elektr. bouw- Indust-Provincies Luik en Luxemburg Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.08-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Centrum Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.09-00.00 Met. mec. elekt. bouw- Industrieel -Streek van West-Henegouwen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.01.10-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Streek Bergen-Borinage Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.01-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Waals-Brabant Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.01-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Vlaams-Brabant Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.01-03.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Brussel Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.02-00.00 Met.mec.elek.bouw -Ambachtelijk: West-Vlaanderen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.03-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Oost Vlaanderen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.04-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Prov. Antwerpen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.04-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Prov. Limburg Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.05-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Land van Waas Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.06-01.00 Met. mec. elekt. - Ambachtelijk - Prov. Namen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.06-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Bekken van Charleroi Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.07-00.00 Met. méc. elektr. bouw- Indust-Provincies Luik en Luxemburg Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.08-00.00 Met. mec. elekt. bouw. - Ambachtelijk - Centrum Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.09-00.00 Met. mec. elekt. bouw. - Ambachtelijk - West-Henegouwen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.02.10-00.00 Met. mec. elekt. bouw- Ambachtelijk - Bergen-Borinage Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
111.03.00-00.00 Montage van bruggen en metalen gebinten Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
112.00.00-00.00 Garagebedrijf Indexatie : 0,77 % 01/02/2021
113.00.00-00.00 Ceramiekbedrijf Indexatie : 2 % 01/05/2020
114.00.00-00.00 Steenbakkerij Indexatie : 0,5 % 01/09/2021
115.00.00-00.00 Glasbedrijf Indexatie : 2 % 01/09/2021
115.03.00-00.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen Indexatie : 2 % 01/09/2021
115.09.00-00.00 Aanvullende bedrijfsektor Glas Indexatie : 2 % 01/09/2021
116.00.00-01.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum Indexatie : 2 % 01/06/2021
116.00.00-02.00 Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen Indexatie : 2 % 01/06/2021
116.00.00-03.00 Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie Limburg Indexatie : 2 % 01/06/2021
117.00.00-00.00 Petroleumnijverheid en -handel De basisbarema's worden op 109,13 % gebracht 01/08/2021
118.01.00-00.00 Maalderijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.02.00-00.00 Bijproducten graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.03.00-00.00 Voedingsnijv -Bakkerij,banketbakkerij die "verse" prod. vervaard.&verbruikszaal Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.04.00-00.00 Rijst- en maïsstijfselfabrieken, glucose, maïsmeel en aardappelmeelfabrieken Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.05.00-00.00 Koekjesfabriek,Speculaas,Jodenpaasbr., Peperkoek,Beschuitfabriek,Ind.banketbak. Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.06.01-00.00 Suikerfabriek, rafinaderijen, invertsuiker, citroenzuur Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.06.02-00.00 Kandijfabrieken Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.06.03-00.00 Gistfabrieken en distilleerderijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.07.01-00.00 Brouwerijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.07.02-00.00 Mouterijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.08.01-00.00 Drinkwaters en limonades Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.08.02-00.00 Andere sectoren (cider, wijn, vruchtensap, likeur) Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.09.00-00.00 Groentenijverheid Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.10.00-00.00 Fruitnijverheid Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.11.01-00.00 Vleesconservennijverheid Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.11.02-00.00 Vetsmelterijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.11.03-00.00 Darmslijmerijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.11.04-00.00 Slachthuizen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.11.05-00.00 Pluimveeslachterijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.12.01-00.00 Melkerijen, boterfabrieken en kaasfabrieken Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.12.02-00.00 Roomijsondernemingen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.12.03-00.00 Ondernemingen van gesmolten kaas Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.13.00-00.00 Ondernemingen van Olie en margarine / Lijnolie Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.14.01-00.00 Chokoladefabrieken en ondernemingen van broodsmeersel Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.14.02-00.00 Suikerbakkerijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.15.00-00.00 Koelnijverheid Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.16.00-00.00 Viskonservenfabrieken Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.17.01-00.00 Koffiebranderijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.17.02-00.00 Cichoreibranderijen Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.18.00-00.00 Zoutziederijen - mostaardfabrieken - azijnfabrieken Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.19.00-00.00 Voedingsspecialiteiten Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.20.00-00.00 Veevoederbedrijven Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.21.00-00.00 Aardappelverwerkende nijverheid Indexatie : 1 % 01/01/2021
118.22.00-00.00 Aardappelschilbedrijven Indexatie : 1 % 01/01/2021
119.01.00-01.00 Handel in voedingswaren - Minder dan 10 werknemers Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
119.01.00-02.00 Handel in voedingswaren - 10 tot 49 werknemers Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
119.01.00-03.00 Handel in voedingswaren - 50 en meer werknemers Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
119.02.00-01.00 Handel in bieren en drinkwaters - Minder dan 10 werknemers Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
119.02.00-02.00 Handel in bieren en drinkwaters - 10 tot 49 werknemers Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
119.02.00-03.00 Handel in bieren en drinkwaters - 50 en meer werknemers Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
119.03.00-01.00 Slagerij, spekslagerij en penserij - Minder dan 10 werknemers Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
119.03.00-02.00 Slagerij, spekslagerij en penserij - 10 tot 49 werknemers Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
119.03.00-03.00 Slagerij, spekslagerij en penserij - 50 en meer werknemers Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
120.00.00-00.00 Textielnijverheid Indexatie : 2 % 01/04/2020
120.02.00-00.00 Vlasbereiding Indexatie : 1,22 % 01/04/2019
120.03.00-00.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Indexatie : 0,59 % 01/07/2021
121.00.00-00.00 Schoonmaak en ontsmetting Indexatie : 0,7 % 01/07/2021
124.00.00-00.00 Bouwbedrijf Indexatie : 0,85312 % 01/10/2021
125.01.00-00.00 Bosontginningen Indexatie : 0,46 % 01/07/2021
125.02.00-00.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden Indexatie : 0,46 % 01/07/2021
125.03.00-00.00 Houthandel Indexatie : 0,46 % 01/07/2021
126.00.00-00.00 Stoffering en houtbewerking Indexatie : 0,59 % 01/07/2021
126.00.00-01.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden 01/04/2021
127.00.00-00.00 Handel in brandstoffen Indexatie : 1 % 01/01/2021
128.00.00-00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Indexatie : 0,53 % 01/07/2021
130.00.00-01.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf - Handelsdrukkerijen Indexatie : 2 % 01/08/2021
132.00.00-00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Indexatie : 0,64 % 01/07/2021
133.01.00-00.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen Indexatie : 0,51 % 01/07/2021
133.02.00-00.00 Rook-, pruim- en snuiftabak Indexatie : 0,51 % 01/07/2021
133.03.00-00.00 Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen Indexatie : 0,51 % 01/07/2021
136.00.00-00.00 Papier- en kartonbewerking Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
139.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/02/2019
139.00.00-00.00 Binnenscheepvaart (behalve de sleepdiensten en de hulp in de havenzones) Indexatie : 2 % 01/05/2021
140.00.00-03.00 Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs Indexatie : 2 % 01/04/2021
140.01.01-01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) Indexatie : 2 % 01/04/2020
140.01.01-01.02 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Waalse vervoermaatschappij (SRWT) Indexatie : 2 % 01/04/2020
140.01.01-02.00 Geregeld vervoer - Garagepersoneel Indexatie : 0,77 % 01/02/2021
140.01.02-01.00 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel Indexatie : 2 % 01/05/2020
140.01.02-02.00 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel Indexatie : 0,77 % 01/02/2021
140.01.03-01.00 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel Indexatie : 1,02 % 01/10/2020
140.01.03-02.00 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel Indexatie : 0,77 % 01/02/2021
140.02.00-02.01 Taxi-ondernemingen - Garagepersoneel Indexatie : 2 % 01/09/2021
140.03.00-01.01 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden (rijdend, niet-rijdend pers.) Indexatie : 1 % 01/01/2021
140.04.00-00.00 Grondafhandeling op luchthavens Indexatie : 0,9 % 01/01/2021
140.05.00-01.00 Verhuizing - Rijdend personeel Indexatie : 1,003 % 01/12/2020
140.05.00-02.00 Verhuizing - Garagepersoneel Indexatie : 0,77 % 01/02/2021
142.01.00-00.00 Terugwinning van metalen Indexatie : 0,9 % 01/01/2021
142.02.00-00.00 Terugwinning van lompen Indexatie : 2 % 01/09/2021
142.03.00-00.00 Terugwinning van papier Indexatie : 2 % 01/05/2021
142.04.00-00.00 Terugwinning van allerlei producten Indexatie : 0,9 % 01/01/2021
143.00.00-00.00 Zeevisserij Indexatie : 0,2225 % 01/04/2021
144.00.00-00.00 Landbouw Indexatie : 0,01 % Vlasteelt 01/04/2021
145.01.00-00.00 Bloementeelt Indexatie : 1 % 01/01/2021
145.02.00-00.00 Druiventeelt Indexatie : 0,47 % 01/01/2016
145.03.00-00.00 Boomkwekerij Indexatie : 1 % 01/01/2021
145.04.00-00.00 Inplanten en onderhouden van parken en tuinen Indexatie : 1 % 01/01/2021
145.05.00-00.00 Fruitteelt Indexatie : 1 % 01/01/2021
145.06.00-00.00 Groententeelt en teelt van tuinbouwzaden Indexatie : 1 % 01/01/2021
145.07.00-00.00 Champignonteelt Indexatie : 1 % 01/01/2021
146.00.00-00.00 Bosbouwbedrijf Indexatie : 0,59 % 01/07/2021
148.00.00-00.00 Bont en Kleinvel Indexatie : 0,01 % 01/04/2021
149.01.00-00.00 Elektriciens - Installatie en distributie Indexatie : 0,9 % 01/01/2021
149.02.00-00.00 Koetswerk Indexatie : 0,77 % 01/02/2021
149.03.00-00.00 Edele metalen Indexatie : 0,77 % 01/02/2021
149.04.00-00.00 Metaalhandel Indexatie : 0,77 % 01/02/2021
152.00.00-01.01 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/04/2020
152.00.00-01.02 Gesubsidieerde vrije hogescholen - Vlaamse gemeenschap Indexatie : 2 % 01/04/2020
152.00.00-02.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/04/2020
152.00.00-03.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Duitse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/04/2020
200.00.00-00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
200.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
201.00.00-01.00 GGMMI Indexatie : 2 % 01/06/2021
201.00.00-01.00 Zelfstandige kleinhandel - Minder dan 20 werknemers Indexatie : 2 % 01/06/2021
201.00.00-02.00 Zelfstandige kleinhandel - 20 werknemers en meer Indexatie : 2 % 01/06/2021
201.00.00-02.00 GGMMI Indexatie : 2 % 01/06/2021
202.00.00-00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Indexatie : 1 % 01/09/2021
202.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % (bedragen van de NAR) Indexatie : 1 % (PC 202) 01/09/2021
202.00.00-01.01 GMMI Indexatie : 2 % (bedragen van de NAR) Indexatie : 1 % (PC 202) 01/09/2021
202.00.00-01.01 Specifieke barema's Indexatie : 1 % 01/09/2021
202.01.00-00.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven Indexatie : 2 % 01/06/2021
202.01.00-00.00 GGMMI Indexatie : 2 % 01/06/2021
203.00.00-00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven Indexatie : 1 % 01/07/2021
207.00.00-00.00 Scheikundige nijverheid Indexatie : 2 % 01/06/2021
207.00.00-02.00 Bedienden kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen Indexatie : 2 % 01/06/2021
209.00.00-01.00 Bed. metaalfabrikatennijv:Prov Vlaams-Brab,Waals-Brab en Brussels hoofsted. gew. Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-02.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie West-Vlaanderen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-03.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Oost-Vlaanderen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-04.01 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Antwerpen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-04.02 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Limburg Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-05.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Land van Waas Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-06.01 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Namen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-06.02 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Bekken van Charleroi Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-07.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincies Luik en Luxemburg Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-08.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Centrum Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-09.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : West-Henegouwen Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
209.00.00-10.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid: Bergen-Borinage Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
214.00.00-00.00 Textielnijverheid Indexatie : 2 % 01/04/2020
215.00.00-00.00 Kleding- en confectiebedrijf Indexatie : 0,01 % 01/04/2021
216.00.00-00.00 Notarisbedienden Indexatie : 0,86 % 01/09/2021
219.00.00-00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Indexatie : 0,56 % 01/04/2021
220.00.00-01.00 Bedienden van de voedingsnijverheid (niet FEVIA-leden) Indexatie : 1 % 01/01/2021
220.00.00-01.01 Bedienden van de voedingsnijverheid (FEVIA) Indexatie : 1 % 01/01/2021
220.00.00-02.00 Voedingsnijverheid - Groenteconservennijverheid (niet FEVIA-leden) Indexatie : 1 % 01/01/2021
220.00.00-02.01 Voedingsnijverheid - Groenteconservennijverheid (FEVIA) Indexatie : 1 % 01/01/2021
222.00.00-00.00 Bedienden van papier- en kartonbewerking Indexatie : 0,79 % 01/07/2021
224.00.00-00.00 Non-ferrometalen Indexatie : 0,57 % 01/05/2021
225.00.00-01.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesub. vrij onderwijs-Vlaamse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/10/2018
225.00.00-02.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs - Franse Gem. Indexatie : 2 % 01/04/2020
225.00.00-03.00 Bedienden uit de internaten van de inr. van het gesubs. vrij onderwijs-D. Gem. Indexatie : 2 % 01/04/2020
226.00.00-00.00 Bedienden uit de internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken Indexatie : 0,9 % 01/01/2021
227.00.00-00.00 Audiovisuele Sector Indexatie : 2 % 01/06/2020
300.00.00-00.00 GMMI De basisbarema's worden op 102 % gebracht 01/09/2021
302.00.00-01.00 Hotelbedrijf Indexatie : 1,003 % 01/01/2021
302.00.00-02.00 Hotelbedrijf Indexatie : 1,003 % 01/01/2021
303.01.00-00.00 Ondernemingen voor de productie van films Indexatie : 2 % 01/08/2021
303.03.00-00.00 Exploitatie van bioscoopzalen Indexatie : 2 % 01/08/2021
304.00.00-00.00 Vermakelijkheidsbedrijf Indexatie : 2 % 01/04/2020
306.00.00-00.00 Verzekeringswezen Indexatie : 0,89921 % 01/01/2021
307.00.00-00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen Conventionele verhoging : 0,55 % CAO 17/10/2019 01/12/2020
309.00.00-00.00 Beursvennootschappen Indexatie : 0,7726 % 01/09/2021
310.00.00-00.00 Banken Indexatie : 0,77 % 01/09/2021
311.00.00-00.00 Grote kleinhandelszaken - Gemiddeld minimum maandinkomen Indexatie : 2 % 01/09/2021
311.00.00-00.00 Grote kleinhandelszaken - Arbeiders en bedienden Indexatie : 2 % 01/09/2021
312.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/06/2021
312.00.00-00.00 Warenhuizen Indexatie : 2 % 01/06/2021
313.00.00-00.00 Apotheken en tarificatiediensten Indexatie : 2 % 01/04/2021
314.00.00-00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen Indexatie : 2 % 01/08/2021
315.01.00-00.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Indexatie : 2 % 01/09/2021
315.02.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/07/2020
317.00.00-00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten Indexatie : 2 % 01/04/2020
318.01.00-01.00 Gezins- en bejaardenhulpen - Waals Gewest Baremieke revalorisatie 01/04/2020
318.01.00-02.00 Gezins- & bejaardenhulp-Gemeensch & Franse gemeenschapscomm Bruss Hoofdst Gewest Indexatie : 2 % 01/04/2020
318.01.00-03.00 Gezins- en bejaardenhulp - Duitstalige Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/10/2018
318.02.00-03.00 Werknemers tewerkgesteld in het kader van de dienstencheques - Vlaamse Gem. Indexatie : 2 % 01/04/2020
319.00.00-01.00 Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vl. - Humanitaire Diensten Indexatie: basisbarema's gebracht op 137,28 % 01/04/2020
319.01.00-00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 08.06.2021 in uitvoering van VIA6 01/03/2021
319.02.00-01.00 Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg - Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/04/2020
319.02.00-02.00 Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen - Franse Gemeenschap Indexatie: Basisbarema's gebracht op 174,10 % 01/04/2020
319.02.00-03.00 Instellingen of diensten voor personen met een handicap - Waalse Gewest Indexatie: Basisbarema's gebracht op 174,10 % 01/04/2020
319.02.00-04.00 Instellingen of diensten voor volwassenen in moeilijkheden - Waalse Gewest Indexatie: basisbarema's gebracht op 174,10 % 01/04/2020
319.02.00-05.00 Instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de COCOF Indexatie: Basisbarema's gebracht op 174,10 % 01/04/2020
320.00.00-00.00 Begrafenisondernemingen Indexatie : 2 % 01/08/2021
321.00.00-00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Conventionele verhoging (arbeiders) : 0,1386 EUR Conventionele verhoging (bedienden) : 22 EUR Conventionele verhoging : 0,1386 EUR 01/01/2020
322.01.00-00.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Indexatie : 2 % 01/05/2020
323.00.00-00.00 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
324.00.00-00.00 Diamantnijverheid en -handel Indexatie: het basisbarema van de "grofbranche" is gebracht op 102%; van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche" 06/09/2021
326.00.00-00.00 Gas en elektriciteit Indexatie : de basisbarema's worden op 109,57 % gebracht 01/09/2021
327.01.00-01.01 Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel Indexatie : 2 % 01/04/2020
327.01.00-02.01 Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel Indexatie : 2 % 01/09/2021
327.01.00-02.02 Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Productiepersoneel Indexatie : 2 % 01/09/2021
327.02.00-00.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de franse gemeenschapscommissie Indexatie : 2 % 01/09/2021
327.03.00-01.01 BWP van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gem-Waalse Gew.-Kaderfuncties Indexatie : 2 % 01/09/2021
327.03.00-01.02 BWP van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gem-Waalse Gew.-Productiepers. Indexatie : 2 % 01/09/2021
327.03.00-02.01 BWP Waalse Gewest & Duitst. Gem-Duitst. Gem-Pers behalve productiepersoneel Indexatie : 2 % 01/06/2016
327.03.00-02.02 BWP Waalse Gewest & Duitst. Gem-Duitst. Gem-Productiepersoneel Indexatie : 2 % 01/09/2021
327.03.00-03.00 I.D.E.S.S. Indexatie : 2 % 01/09/2021
329.01.00-01.01 Soc-cul Sect. - maatschappelijk opbouwwerk (erkend en gesubs. Vlaamse Overheid) Indexatie : basisbarema's gebracht op 137,28 % 01/04/2020
329.01.00-01.02 Soc.-cult. sect. - Integratiecentra erkende en gesubs. door de Vlaamse overheid Indexatie : basisbarema's gebracht op 137,28 % 01/04/2020
329.01.00-01.03 Soc-cult sector - Organisaties van het sociaal-cultureel werk in Vl. Gemeenschap Indexatie : basisbarema's gebracht op 137,28 % 01/04/2020
329.01.00-01.06 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Cultuurspreiding Indexatie : basisbarema's gebracht op 137,28 % 01/04/2020
329.01.00-01.07 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Milieusector Indexatie : basisbarema's gebracht op 137,28 % 01/04/2020
329.01.00-01.08 Sportfederaties Indexatie : 2 % 01/04/2020
329.01.00-01.09 Beroepsopleiding Indexatie : basisbarema's gebracht op 137,28 % 01/04/2020
329.01.00-03.02 Soc-cult sector - Nederlandstalige org. voor soc-prof inschakeling in Brussel Indexatie : basisbarema's gebracht op 137,28 % 01/04/2020
329.02.00-02.00 Socio-culturele Sector - Waalse Gewest: "EFT, OISP, CRI, MIRE, CFP de l'AWIPH"* Indexatie : 2 % 01/04/2020
329.02.00-03.01 Socio-culturele Sector - Socio-professionele invoegorganismes erkend door COCOF Indexatie : 2 % 01/04/2020
329.02.00-04.00 Socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/04/2020
329.02.00-05.00 Sector van de sportcentra Indexatie : 2 % 01/04/2020
329.02.00-06.00 Socio-culturele sector die afhangen van de Duitstalige Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/04/2020
330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
330.01.10-01.00 Privé-ziekenhuizen - IFIC barema De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
330.01.20-00.00 Rusthuiz, RVT, serviceflats, dagverzorgingscentra vr bejaarden, dagcentra vr bej De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
330.01.20-02.00 Rusthuiz,RVT,dagverzorgingsc,assistentiewon,centr kortverblijf-IFIC-Gereg sect De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
330.01.30-01.00 Thuisverpleging - Arbeiders - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
330.01.30-01.01 Thuisverpleging - arbeiders - IFIC barema De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
330.01.30-02.00 Thuisverpleging - Bedienden - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
330.01.30-02.01 Thuisverpleging - bedienden - IFIC barema De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
330.01.41-00.00 Autonome revalidatiecentra (NL) - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
330.01.41-01.00 Aut revalidatiecentr Vl Gewest / NL centr in Bruss Hoofdsted Gewest-IFIC barema De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
330.01.42-00.00 Centres revalidation autonomes & de réadapt fonct (FR) - Barèmes non-IFIC De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
330.01.42-01.00 Centr reval autonomes Rég wall & centr reval autonomes fr Rég brux-IFIC barema De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
330.01.51-00.00 Initiatieven voor beschut wonen Indexatie : 2 % 01/03/2020
330.01.52-00.00 Initiatives d'habitation protégée Indexatie: 2 % 01/03/2020
330.01.53-00.00 Wijkgezondheidscentra - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
330.01.53-01.00 Wijkgezondheidscentra - IFIC barema De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
330.01.54-00.00 Maisons médicales - Barèmes non-IFIC De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
330.01.54-01.00 Maisons médicales - IFIC barema De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
330.01.55-00.00 Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
330.01.55-01.00 Diensten voor bloed van het Rode Kruis van België - IFIC barema De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
330.02.00-00.00 Bicomm. gezondheidsinricht. & -diensten erkend door de Gem.Gemcom. De basisbarema's worden op 177,58 % 01/09/2021
330.03.00-00.00 Inrichtingen voor de tandprothesen Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 27/04/2020 01/10/2020
330.04.00-01.00 Restsectoren (alle instellingen uitgez de instellingen met specifieke CAO's) De basisbarema's worden op 104,04 % gebracht 01/09/2021
330.04.00-02.00 Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk De basisbarema's worden op 104,04 % gebracht 01/09/2021
330.04.00-03.00 Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
330.04.00-04.00 Gezondheidscentra De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
330.04.00-05.00 Medisch-pediatrische centra - Niet-IFIC barema De basisbarema's worden op 104,04 % gebracht 01/09/2021
330.04.00-05.01 Medisch-pediatrische centra - IFIC barema De basisbarema's worden op 106,12 % gebracht 01/09/2021
331.00.10-10.00 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 De basisbarema's worden op 137,28 % gebracht 01/04/2020
331.00.10-20.00 Vergunde kinderopvang - Trap 1 De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
331.00.10-30.00 Vergunde kinderopvang - Trap 2B Vijfde fase: verhoging van de bezoldigingen 01/04/2021
331.00.20-01.00 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) Nieuwe schaallonen - CAO 9/07/2021 01/03/2021
331.00.20-02.00 Centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door de Vl Gemeenschap De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/04/2020
332.00.10-01.00 Milieux d'accueil d'enfants,accueil extra-scolaire,crèche,crèche parentale,... De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
332.00.10-02.00 Accueillants d'enfants à domicile De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
332.00.20-01.00 Planning fam., Serv.social, Santé mentale, Coord. soins à domicile, télé-accueil De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
332.00.20-02.00 Services d'aide aux justiciables De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
332.00.20-03.00 Services de promotion de la santé à l'école De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/09/2021
332.00.20-04.00 Equipes SOS enfants De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
332.00.20-05.00 Aide sociale aux détenus De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
332.00.20-07.00 Institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bxl-capitale De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
332.00.20-08.00 Espaces rencontres De basisbarema's worden op 174,10 % gebracht 01/03/2020
333.00.00-00.00 Toeristische attracties Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
336.00.00-00.00 Vrije beroepen Indexatie : 2 % 01/09/2021
339.00.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Indexatie : 2 % 01/04/2020
339.01.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest Indexatie : 2 % 01/04/2020
339.02.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest Indexatie : 2 % 01/04/2020
339.03.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting: Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Indexatie : 2 % 01/04/2020
340.00.00-01.00 Orthopedische technologieën - arbeiders Indexatie : 0,5 % 01/07/2021
340.00.00-02.00 Orthopedische technologieën - Bedienden Indexatie : 0,95 % 01/01/2021
341.00.00-00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Indexatie : 0,95 % 01/01/2021