Minimumloonschalen

Deze barema's zijn berekend op basis van de bedragen en van de aanpassingsregels die voorkomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten in ons bezit.

Deze tabellen kunnen dus later wijzigingen ondergaan na de bekendmaking van de "officiële" barema's.

In sommige van onze tabellen met minimum loonschalen vindt u:

  • "categoriecodes" : de categorieën worden vermeld met de code die gebruikt wordt door de aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw, om de beroepsscholingsgraad van elke werknemer aan te duiden,
  • asterisken : de asterisken gevolgd door « % van een ander barema » duiden aan dat het barema het resultaat is van de toepassing van berekeningsregels van een barema in een percentage van een ander barema (voorbeeld: toepassing van de baremaspanning).

Bij gebrek aan minimumlonen eigen aan het paritair comité, moet het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de Nationale Arbeidsraad (NAR) gerespecteerd worden. U vindt dit terug onder het PC 300 van onze sectorale documentatie

P.C. Naam Loonaanpassing wegens Geldig sinds