66 Recht op deconnectie

Paritair (sub-)Comité nr.:
127.00.00-00.00

Bijwerking: 16/05/2023
Geldig vanaf: 01/01/2023

In deze sector is een suppletieve collectieve arbeidsovereenkomst inzake het recht op deconnectie gesloten.

1. Algemeen

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit te bereiken zoals het gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoons, sms en mails tijdens én vooral buiten de werkuren van de werknemer.

De maatregel bepaalt niet hoe moet geteld worden om te bepalen of er 20 werknemers worden tewerkgesteld. Bijgevolg is de telling een momentopname, geen gemiddelde, en moet er in "hoofden" geteld worden en niet in voltijdse equivalenten.

De wetgever heeft bepaald dat werkgevers met minstens 20 werknemer een bedrijfs-CAO moeten sluiten met oog op de nakoming van hun verplichtingen inzake het recht op deconnectie. Bij ontstentenis van een bedrijfs-CAO zullen ze  hun arbeidsreglement moeten wijzigen. Dit moet uiterlijk op 1 april 2023 gebeuren.

Indien op niveau van de sector of de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten die de nodige bepalingen bevat, vervalt de verplichting om een ondernemings-cao te sluiten of het arbeidsreglement te wijzigen.

2. PC 127

In het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen werd op 29 maart 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het recht op deconnectie (nr. 179042/CO/127).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is suppletieve: deze cao is van toepassing op ondernemingen met 20 of meer werknemers die, uiterlijk op 1 april 2023, niet beschikken over een collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot het recht op deconnectie of, die in hun arbeidsreglement niet de nieuwe bepalingen
hebben opgenomen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
29/03/2023
Registratienr
179042
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
30/03/2023
Registratiedatum
17/04/2023
Onderwerp
Recht op deconnectie
BS Bericht van neerlegging
25/05/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/07/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
18/08/2023
Keywords
WELZIJN OP HET WERK, WELZIJN OP HET WERK
Tekst aangepast op
04/05/2023

Historiek
01/01/2023 31/12/2050 66 Recht op deconnectie