0603 Koopkrachtpremie 2023 (consumptiecheque)

Paritair (sub-)Comité nr.:
128.00.00-00.00

Bijwerking: 06/11/2023
Geldig vanaf: 01/10/2023
Geldig tot: 31/12/2023

Bedrag: tussen 50 en 101 EUR.

Referteperiode: 1 januari 2023 - 30 november 2023.

Betalingsdatum: december 2023.

Mogelijkheid tot omzetting: neen

In het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten werd op 18 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot invoering van een koopkrachtpremie (nr. 183464/CO/128).

1. Definities

Hoge winst:

  • ondernemingen die een positieve bedrijfswinst (code 9901 in de jaarrekening) hebben voor het inkomstenjaar 2022;
  • of ondernemingen waarbij het EBITDA (code 9901 + 630 + 631/4 + 660 - 760 in de jaarrekening) positief is of hoger dan het EBITDA in een van de voorgaande 3 jaren;
  • of ondernemingen die een hogere omzet hebben dan een van de drie voorgaande jaren.

Uitzonderlijk hoge winst: ondernemingen die in 2022 een bedrijfswinst (code 9901 in de jaarrekening) hebben die 2 keer zo groot is als het voorgaande jaar.

2. Bedragen

Winst Ondernemingen met 1 tot 49 werknemers Ondernemingen met 50-99 werknemers Ondernemingen vanaf 100 werknemers
Hoge winst 50 EUR 75 EUR 100 EUR
Uitzonderlijk hoge winst 51 EUR 76 EUR 101 EUR

Het aantal werknemers wordt uitgedrukt in aantal VTE's die aanwezig zijn op de eerste dag van het boekjaar 2023.

3. Toekenningsvoorwaarden

Voorwaarden voor toekenning aan de werknemers op basis van een referteperiode die loopt van 1 januari 2023 tot 30 november 2023:

  • alle werknemers die actief waren tijdens de referteperiode hebben recht op de koopkrachtpremie, met uitzondering van de personen in ontslagperiode (uitgezonderd pensioen en SWT) of de personen die werden ontslagen om dringende redenen;
  • de premie wordt berekend in verhouding tot de arbeidsregeling;
  • de premie wordt toegekend voor alle maanden in dienst tijdens de referteperiode, met uitzondering van de personen die de hele referteperiode afwezig waren.

In de ondernemingen kunnen steeds onderhandelingen over gelijkwaardige of meel' gunstige voorwaarden voor de toekenning van de koopkrachtpremie gevoerd worden.

4. Betalingsdatum

Deze premie zal uitbetaald worden in de vorm van (digitale) consumptiecheques in de maand december en uiterlijk op 31 december 2023.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/10/2023
Registratienr
183464
Geldig van
01/10/2023
Geldig tot
31/12/2023
Neerleggingsdatum
19/10/2023
Registratiedatum
31/10/2023
Onderwerp
Koopkrachtpremie
BS Bericht van neerlegging
-
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
02/11/2023

Historiek
01/10/2023 31/12/2023 0603 Koopkrachtpremie 2023 (consumptiecheque)