01 Protocolakkoord 2023 - 2024

Paritair (sub-)Comité nr.:
140.04.00-00.00

Bijwerking: 21/09/2023
Geldig vanaf: 01/01/2023
Geldig tot: 31/12/2024

Protocolakkoord 2023-2024 gesloten op 31 augustus 2023: koopkracht, feestdag, werkgroepen, aanbeveling, kwalitatieve eisen, SWT, landingsbanen, tijdskrediet, sociale vrede.  

In het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens werd op 31 augustus 2023 een protocolakkoord 2023-2024 gesloten.

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO's. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.


Historiek
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocolakkoord 2023 - 2024
01/01/2019 31/12/2020 01 Globaal akkoord 2019-2020
27/03/2017 31/12/2018 01 Globaal akkoord 2017-2018
01/01/2013 31/12/2014 01 Globaal akkoord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Globaal akkoord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocolakkoord 2009-2010
01/01/2009 01/01/2009 01 Protocolakkoord 2009-2010