140.05 Vervoerkosten - juli 2020

23/06/2020

Vanaf 1 juli 2020 wordt de minimumgrens van 5 km voor de werkgeverstussenkomst in de kosten van openbaar vervoer, met uitzondering van de trein afgeschaft.

De forfaitaire bedragen voor de werkgeverstussenkomst in de prijs van het openbaar vervoer veranderen niet. Deze bedragen werden aangepast op 1 juli 2019.