02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 31/03/2010
Geldig vanaf: 19/02/2010
Geldig tot: 30/10/2011

De bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek wordt vastgesteld in een koninklijk besluit van 7 mei 2007 dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007.

Hieronder volgen een beschrijving van de bevoegdheid van de officieuze subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (140.05) en enkele praktische schikkingen.

A. Bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140)

Zie onze sectorale documentatie Hfdst. 02 betreffende het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140).

B. Subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (140.05)

Voorheen werd het Paritair Comité voor het vervoer op een officieuze wijze onderverdeeld in diverse subsectoren waaronder de “verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten” (140.05).

Vanaf  19 februari 2010 worden bij koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek (B.S.  van 9 februari 2010) drie officiële paritair subcomités voor het vervoer en de logistiek opgericht :

  • het Paritair Subcomité voor de autobussen en de autocars (140.01);
  • het Paritair Subcomité voor de taxi’s (140.02);
  • het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (140.03).

Aangezien die drie officiële paritaire subcomités slechts een deel van de werkgevers die onder het PC 140 vallen, beogen, blijft de  officieuze subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten, bestaan.

De koninklijke besluiten van 7 mei 2007 en van 22 januari 2010 bevatten geen definitie van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten. Deze definitie staat in de CAO die gesloten worden in het paritair comité en die specifiek van toepassing zijn op de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten.

Men verstaat onder:

  1. verhuizing: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz., met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren, zonder dat deze opsomming limitatief is;
  2. meubelbewaring: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;
  3. aanverwante activiteiten: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen, zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.
  4. voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz.

C. Praktische schikkingen

De bovenstaande tekst moet u in staat stellen na te gaan of het paritair comité voor het vervoer en de logistiek bevoegd is voor uw onderneming en of u daarbij valt onder de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten. Wij herhalen dat het paritair comité  uitsluitend bevoegd is voor  uw arbeiders.

Werkgevers die ressorteren onder de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten hebben een inschrijvingsnummer bij de RSZ,  dat voorafgegaan wordt door kengetal 084.

Ingeval u de mening toegedaan bent dat het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en/of de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten niet of niet langer bevoegd is voor uw onderneming, gelieve dan contact te nemen met onze diensten.


Historiek
19/10/2012 31/12/2999 02 Bevoegdheid van het paritair comité
31/10/2011 18/10/2012 02 Bevoegdheid van het paritair comité
19/02/2010 30/10/2011 02 Bevoegdheid van het paritair comité
26/06/1981 18/02/2010 02 Bevoegdheid van het paritair comité