02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 20/11/2008
Geldig vanaf: 26/06/1981
Geldig tot: 18/02/2010

Een koninklijk besluit van 7 mei 2007 dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007, verandert ingrijpend de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer.

Zoals hieronder te lezen staat worden door deze verandering de ondernemingen van de bedrijfstak Logistiek onder de bevoegdheid geplaatst van het Paritair Comité voor het vervoer dat bij die gelegenheid wordt omgedoopt tot « paritair comité voor het vervoer en de logistiek ».

Deze verandering gaat in op 10 juni 2007.

Wij geven u hierna de omschrijving van de bevoegdheid van het officieuze subcomité van de  verhuisondernemingen (140.05) en tenslotte enkele praktische schikkingen.

A. Bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer

Zie sectorale documentatie (hoofdstuk 02) betreffende het Paritair Comité voor het vervoer (PC 140).

B. Sector van de verhuisondernemingen (140.05)

In de schoot van het Paritair Comité voor het vervoer bestaan officieus de volgende subsectoren:

 

  • openbare autobusdiensten (140.01)
  • bijzondere autobusdiensten (140.02)
  • autocarondernemingen (140.03)
  • goederenvervoer ten lande voor rekening van derden (140.04)
  • verhuisondernemingen (140.05)
  • ondernemingen van taxi’s (140.06)
  • afhandeling op luchthavens (140.08)
  • goederenbehandeling voor rekening van derden (140.09)

 

De bevoegdheid van de subsector verhuisondernemingen is terug te vinden in de verschillende CAO’s die op deze subsector van toepassing zijn. Voluit heet de subsector trouwens: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. Men verstaat onder:

Ø     verhuizing: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz., met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren, zonder dat deze opsomming limitatief is ;

Ø     meubelbewaring: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen ;

Ø     aanverwante activiteiten: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen, zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.

Ø     voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz.

C. Praktische schikkingen

Het Paritair Comité voor het vervoer is uitsluitend bevoegd voor arbeiders.

Werkgevers die bijdrageplichtig zijn aan het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizing, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten hebben een inschrijvingsnummer bij de RSZ dat voorafgegaan wordt door kengetal 084.

De bovenstaande tekst moet u toelaten na te gaan of het Paritair Comité voor het vervoer bevoegd is voor uw onderneming en of u daarbij valt onder de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. De aangeslotenen van het erkende sociaal secretariaat Groep S – Sociale Samenwerking vzw die van oordeel zijn dat zij ten onrechte onder deze subsector in onze bestanden worden gerangschikt, dienen contact te nemen met hun plaatselijk kantoor.


Historiek
19/10/2012 31/12/2999 02 Bevoegdheid van het paritair comité
31/10/2011 18/10/2012 02 Bevoegdheid van het paritair comité
19/02/2010 30/10/2011 02 Bevoegdheid van het paritair comité
26/06/1981 18/02/2010 02 Bevoegdheid van het paritair comité
Terug