140.05

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Protocolakkoord 2023-2024 28/09/2023 01/01/2023 31/12/2024
02 Bevoegdheid van het paritair comité 09/10/2012 19/10/2012 31/12/2999
040101 Loonvoorwaarden 15/06/2018 01/01/2018 31/12/2999
040102 Loonvoorwaarden van het garagepersoneel 10/12/2001 01/10/1991 31/12/2999
040103 Loonvoorwaarden in relatie tot de diensttijd 10/12/2001 01/12/1998 31/12/2999
040104 Verwijderingsvergoeding en verblijfsvergoeding 18/06/2018 01/01/2018 31/12/2999
040105 ARAB-vergoeding 17/11/2011 01/09/2011 31/12/2999
040106 Lonen van de studenten 28/11/2005 01/07/2001 31/12/2999
040201 Lonen vanaf 1 januari 2022 (arbeiders garagepersoneel uitgezonderd) 14/12/2022 01/01/2022 30/11/2022
040202 Lonen voor het garagepersoneel vanaf 1 februari 2023 14/02/2023 01/02/2023 31/12/2050
040203 Vergoedingen vanaf 1 december 2021 16/12/2021 01/12/2021 31/12/2021
05 Eindejaarspremie 15/12/2014 01/01/2014 31/12/2999
06 Anciënniteitspremie 25/01/2012 01/01/2012 31/12/2999
0601 Coronapremie 2021 (consumptiecheque) 09/12/2021 30/08/2021 31/12/2022
0701 Wekelijkse arbeidsduur 20/04/1988 01/12/1987 31/12/2999
0702 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen 09/10/1998 01/01/1995 31/12/2999
070301 Overuren 13/04/2015 01/01/2014 31/12/2999
0705 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen 15/11/2022 13/06/2005 31/12/2050
1002 Anciënniteitsverlof 30/12/2019 01/01/2020
1003 Extra verlofdagen 24/11/2022 01/01/2022 31/12/2050
1101 Economische werkloosheid en aanwerving tijdens periodes van economische werkloosheid 15/01/2013 01/01/2012 31/12/2999
1102 Economische werkloosheid - ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen 15/01/2013 01/01/2013 31/12/2013
1201 Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten: regels 01/08/2023 01/07/2019 31/12/2050
1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten : bedragen vanaf 1 februari 2023 14/02/2023 01/02/2023 31/12/2050
1203 Tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de noodzakelijke bestuurderskaart voor de nieuwe digitale tachograaf 30/07/2009 01/01/2007 31/12/2999
13 Klein verlet 14/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
15 Tewerkstelling van studenten 23/03/1983 01/07/1982 30/06/1983
1502 Opzeggingstermijn: arbeiders 19/03/2012 01/01/2012 31/12/2013
1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten 11/04/2022 30/08/2021 31/12/2049
1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen 25/06/2020 01/01/2006 31/12/2999
1903 Risicogroepen 04/04/2022 01/01/2021 31/12/2050
2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) 21/06/2021 01/06/2009
2003 Afscheidspremie ("vertrekpremie") bij pensioen of SWT 12/04/2022 30/08/2021 31/12/2049
200501 Tussenkomsten van het Fonds (tijdelijke werkloosheid, ziekte, pensioen, SWT en overlijden) 12/04/2022 30/08/2021 31/12/2049
200502 Andere tussenkomsten van het Fonds (definitieve arbeidsongeschiktheid) 28/01/1991 01/01/1990 31/12/2999
200503 Andere tussenkomsten van het Fonds (kosten voor het behalen van rijbewijs C en/of CE) 16/09/2019 01/01/2019 31/12/2020
2101 SWT 60 jaar 12/11/2019 01/01/2019 30/06/2021
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 01/12/2021 01/07/2021 30/06/2023
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep 01/12/2021 01/07/2021 30/06/2023
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 01/12/2021 01/07/2021 30/06/2023
2105 SWT 58 jaar - Minder valide arbeiders of arbeiders die ernstige lichamelijke problemen hebben 03/02/2015 01/01/2014 31/12/2014
2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem 01/12/2021 01/01/2014 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 12/11/2019 01/01/2015 31/12/2018
23 Syndicale afvaardiging 29/08/2023 15/04/2021 31/12/2050
24 Syndicale Vorming 18/09/2012 01/07/2009 31/12/2999
25 Syndicale premie 01/12/2021 01/07/2019 31/12/2050
2601 Behoud van tewerkstelling bij verlies van medische schifting chauffeur 30/07/2009 01/01/2003 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 15/02/2023 01/01/2021 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 18/01/2022 01/01/2021 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 01/12/2021 01/01/2021 31/12/2022
2806 Vlaamse aanmoedigingspremies 18/01/2022 01/01/2021 31/12/2050
30 Industrieel leerlingwezen 18/12/2019 01/08/2016 31/12/2999
32 Betaald Educatief Verlof 28/07/2009 01/01/1998 31/12/2999
35 Nieuwe arbeidsregelingen 02/09/2008 13/06/2005 31/12/2999
41 Kosten van medische schifting 31/07/2009 01/01/2001 31/12/2999
4302 Akkoorden ter bevordering van de werkgelegenheid 16/09/1996 01/01/1995 31/12/2999
48 Beroepsopleiding 18/09/2019 01/01/2019 31/12/2999
51 Beperkt comité/Verzoeningsbureau 15/01/1998 31/01/1996 31/12/2999
52 Sectoraal pensioenstelsel 04/10/2021 25/06/2020 31/12/2050
56 Hospitalisatieverzekering 03/05/2018 01/01/2017 31/12/2999
57 Innovatie 20/04/2015 20/11/2014 31/12/2999
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 13/05/2020 01/05/2020