Toekenning van een consumptiecheque van 125€

29/09/2021

Toekenning van een consumptiecheque van 125€ voor elke categorie van werknemers in dienst op datum van bestelling (ongeacht het statuut) en te bestellen voor 31/10/2021.

Alle arbeiders-verhuizers, zowel vol- als deeltijdse, houders van een verhuizerskaart P of S evenals  uitzendkrachten hebben recht op een consumptiecheque indien zij minstens 5 dagen in de maand september 2021 in dienst zij.

Zijn hiervan vrijgesteld :

  • Arbeiders met een studentenovereenkomst of zonder arbeidsprestaties sinds 1 maart 2020 hebben geen recht erop;
  • de werkgevers die in 2021 al een consumptiecheque van 125€ of meer hebben toegekend.

De consumptiecheque moet besteld worden voor 31 oktober 2021 en dus niet meer 30 september 2021.  Leden van de Belgische Kamer der Verhuizers die de bestelling vóór 30 september 2021 bij EDENRED plaatsen genieten evenwel een korting.

De verplichting om een brutopremie van 300 € te betalen bij niet-toekenning van een consumptiecheque verdwijnt. De consumptiecheque moet dus in alle gevallen toegekend worden aan alle arbeiders die er recht op hebben tenzij u ervan vrijgesteld bent.