0602 Koopkrachtpremie 2023 (consumptiecheque)

Paritair (sub-)Comité nr.:
149.01.00-00.00

Bijwerking: 13/11/2023
Geldig vanaf: 01/10/2023
Geldig tot: 31/12/2024

Bedrag

 • 250 EUR of 500 EUR voor hoge winst;
 • 750 EUR voor uitzonderlijk hoge winst.

Referteperiode: 01/10/2022 tot 30/09/2023.

Betalingsdatum: uiterlijk op 15/12/2023.

Mogelijkheid tot omzetting: neen.

In het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie werd op 16 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de koopkrachtpremie (nr 183582/CO/149.01).

De ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, kennen een koopkrachtpremie toe aan hun arbeiders.

1. Definities

Voor de toekenning van de koopkrachtpremie wordt verstaan onder:

 • "winst in 2022" : het bedrijfsresultaat van het boekjaar 2022 (code 9901 op de jaarrekening) en dit op het niveau van de juridische entiteit. Indien het boekjaar niet overeenstemt met een kalenderjaar, wordt gekeken naar de winst gerealiseerd in het boekjaar dat afsluit in 2022.
 • In het geval van een fusie of overname wordt het bedrijfsresultaat, zowel van het jaar 2022 als het gemiddelde van de jaren 2019 tot en met 2021, van de verschillende entiteiten samengevoegd om de berekening uit te voeren. Bij het ontbreken van gegevens voor een van de entiteiten (gebrek aan neerlegging, aankoop van een bedrijfstak, enz.), wordt
  alleen rekening gehouden met de gegevens van de overnemer.
 • Micro-ondernemingen: ondernemingen die geen jaarrekening neerleggen, bezorgen een boekhoudkundig attest op vraag van de arbeider. De sociale partners nemen elk hun rol op om de betreffende werkgevers en arbeiders te informeren omtrent alle bepalingen van de koopkrachtpremie.
 • Hoge winst: Een onderneming heeft hoge winst behaald als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 15 % is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021, maar minder is dan 50 %.
 • Uitzonderlijk hoge winst: een onderneming heeft een uitzonderlijk hoge winst behaald als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 50% is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021.

2. Bedrag

Voor de ondernemingen die in 2022 een hoge winst hebben behaald bedraagt de koopkrachtpremie:

 • 250 EUR als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 15% is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021;
 • 500 EUR als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 25% is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021.

Voor ondernemingen die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, bedraagt de koopkrachtpremie:

 • 750 EUR als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 50 % is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021.

Plafond: maximum 15% van de winst (code 9901) in 2022 mag besteed worden aan de koopkrachtpremie. Bij overschrijding geldt proratisering van het beschikbare bedrag onder de gerechtigden.

3. Toekenningsmodaliteiten

De arbeider heeft recht op een koopkrachtpremie onder volgende cumulatieve voorwaarden:

 • Hij moet minstens 1 dag in dienst zijn geweest van de onderneming in oktober 2023;
 • De premie wordt berekend pro rata de effectieve en gelijkgestelde werkdagen in de onderneming tijdens de referteperiode die loopt van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.
  (ratio= effectief + gelijkgestelde dagen/215);
 • Voor een volledige koopkrachtpremie volstaan 215 gewerkte en gelijkgestelde dagen.

Voor deeltijdse arbeiders wordt de premie berekend op basis van het aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde uren bij de werkgever tijdens de referteperiode die loopt van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 (formule: aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde uren/1634).

Uitzendkrachten die 1 dag effectief tewerkgesteld geweest zijn in oktober 2023, openen het recht op een koopkrachtpremie. Deze premie zal berekend
worden op de zelfde manier als voor de vaste werknemers.

4. Betalingsdatum

De koopkrachtpremie wordt uiterlijk op 15 december 2023 toegekend aan de arbeiders.

5. Specifieke modaliteiten

De eventueel door de onderneming reeds toegekende koopkrachtpremie mag in rekening gebracht worden op de sectorale koopkrachtpremie

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
16/10/2023
Registratienr
183582
Geldig van
-
Geldig tot
31/12/2024
Neerleggingsdatum
18/10/2023
Registratiedatum
07/11/2023
Onderwerp
Koopkrachtpremie
BS Bericht van neerlegging
-
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
12/11/2023

Historiek
01/10/2023 31/12/2024 0602 Koopkrachtpremie 2023 (consumptiecheque)