152.01

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
02 Bevoegdheid van het paritair subcomité 22/12/2022 23/03/2012
0301 Beroepenclassificatie 24/02/2023 01/01/2022 31/12/2050
0302 Regularisering van DAC contracten 16/05/2023 01/09/2016 31/12/2999
040101 Loonvoorwaarden (onderwijsinstellingen en internaten) 12/10/2022 01/01/2022 31/12/2050
040102 Loonvoorwaarden (vrije hogescholen) 06/12/2016 28/09/2016 31/12/2999
040103 Loonvoorwaarden (opzichters in het kleuter en lager onderwijs en begeleiders van leerlingen in het leerlingenvervoer) 13/12/2016 28/09/2016 31/12/2999
040104 Loonvoorwaarden (voordelen in natura) 27/03/2019 01/01/2022 31/12/2050
040201 Lonen vanaf 1 december 2023 (onderwijsinstellingen en internaten) 22/12/2023 01/01/2023 30/11/2023
040202 Lonen vanaf 1 december 2023 (vrije hogescholen) 19/12/2023 01/12/2023 31/12/2050
0405 Haard- en standplaatstoelage (onderwijsinstellingen en internaten) 12/10/2022 01/01/2022 31/12/2050
0501 Eindejaarspremie 29/12/2022 01/01/2021 31/12/2050
0502 Aanvullende eindejaarspremie 06/12/2016 01/09/2021 31/12/2050
0503 Aanvullende eindejaarspremie (zonale busbegeleiders) 21/04/2020 01/04/2020 31/12/2999
0701 Arbeidsduur 22/02/2023 01/01/2003 31/12/2050
070302 Nieuwe arbeidsregelingen (grote flexibiliteit) 13/12/2016 28/09/2016 31/12/2999
1003 Extra verlofdagen (VAP dagen) 16/05/2023 01/01/2023 31/12/2999
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 02/12/2022 01/01/2018 31/12/2999
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2023 01/03/2023 01/02/2023 31/12/2050
13 Klein verlet 10/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
15 Opzeggingstermijn: arbeiders 09/07/2013 09/07/2013 31/12/2013
18 Werkkledij 28/08/2023 01/08/2023 31/12/2050
190101 Fonds voor bestaanszekerheid (Vlaams Sociaal en Waarborgfonds) : statuten 10/11/2020 01/01/2017 31/12/2050
190102 Fonds voor bestaanszekerheid (sectoraal tewerkstellingsfonds): statuten (!! ontbonden) 22/02/2023 28/09/2016 23/11/2022
1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen 07/06/2019 01/07/2019 31/12/2999
1903 Risicogroepen 08/12/2016 01/07/2019 31/12/2050
200201 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) (busbegeleider) 13/02/2024 24/05/2022 31/12/2050
200202 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) (Coronavirus) 08/06/2020 24/03/2020
2101 SWT 62 jaar 28/07/2023 01/01/2023 31/12/2025
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 28/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
2105 SWT 58 jaar - Minder valide arbeiders of arbeiders die ernstige lichamelijke problemen hebben 28/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
2106 Terugbetaling van de bedrijfstoeslag 12/06/2018 31/05/2017 31/12/2999
2201 Historiek SWT 58 jaar - kliksysteem 17/09/2012 01/01/2013 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 08/07/2015 01/01/2015 31/07/2017
23 Syndicale afvaardiging 08/12/2016 28/09/2016 31/12/2999
24 Syndicale vorming 12/12/2016 01/01/2017 31/12/2050
25 Syndicale premie 16/05/2023 09/02/2023 31/12/2050
2601 Werkzekerheid 11/09/1991 01/01/1991 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 15/02/2023 01/01/2019 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 21/09/2021 01/01/2021 30/06/2023
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 28/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
2806 Tijdskrediet (organisatie) 23/07/2015 01/01/2015 31/12/2050
3701 Arbeidsovereenkomst (duur van de contracten) 12/06/2018 31/05/2017 31/12/2050
3702 Arbeidsovereenkomst (statuut van de zonale busbegeleiders) 09/12/2016 28/09/2016 31/12/2999
40 Deeltijdse arbeid 22/02/2023 01/05/1991 31/12/2050
4801 Individueel opleidingsrecht 19/10/2023 27/09/2023 31/12/2050
52 Aanvullend pensioen 22/02/2023 01/01/2019 31/12/2050
66 Recht op deconnectie 16/05/2023 29/03/2023 31/12/2050