02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
223.00.00-00.00

Bijwerking: 20/06/2014
Geldig vanaf: 15/12/2012
Geldig tot: 30/06/2014

In het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1978 verscheen het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

Wij geven u hierna de bevoegdheid van het paritair comité en vervolgens enige commentaar en enkele praktische schik­kingen.

Bevoegdheid

Het Nationaal Paritair Comité voor de sport is bevoegd:

“voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers,te weten voor de betaalde sport­beoefenaars en hun werkgevers.”

Commentaar

1° Het Nationaal Paritair Comité voor de sport is uitsluitend bevoegd voor bedienden, maar alle sportbeoefenaars worden geacht bedienden te zijn.

2° Dit paritair comité is ook uitsluitend bevoegd voor de betaalde sportbeoefenaars. Een betaalde sportbeoefenaar is een persoon die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald jaarbedrag overschrijdt.

Dit bedrag is vastgesteld op:

PERIODE JAARBEDRAG
1 juli 2000 - 30 juni 2001 6.841,27 EUR
1 juli 2001 - 30 juni 2002 7.260,00 EUR
1 juli 2002 - 30 juni 2003 7.405,00 EUR
1 juli 2003 - 30 juni 2004 7.553,00 EUR
1 juli 2004 - 30 juni 2005 7.704,00 EUR
1 juli 2005 - 30 juni 2006 7.858,00 EUR
1 juli 2006 - 30 juni 2007 8.018,00 EUR
1 juli 2007 - 30 juni 2008 8.175,00 EUR
1 juli 2008 - 30 juni 2009 8.505,00 EUR
1 juli 2009 - 30 juni 2010 8.675,00 EUR
1 juli 2010 - 30 juni 2011 8.675,00 EUR
1 juli 2011 - 30 juni 2012 8.850,00 EUR
1 juli 2012 - 30 juni 2013 9.027,00 EUR
1 juli 2013 - 30 juni 2014 9.208,00 EUR
1 juli 2014 - 30 juni 2015 9.400,00 EUR

3° Sinds 6 januari 2007 is dit paritair comité ook bevoegd voor de betaalde voetbaltrainers, dat zijn de voetbaltrainers wier jaarloon het voornoemde bedrag overschrijdt (koninklijk besluit van 15 december 2006 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de voetbaltrainers - BS van 27 december 2006).

4° Sinds 3 december 2007 is dit paritair comité ook bevoegd voor de betaalde voetbalscheidsrechters, dat zijn de voetbalscheidsrechters wier jaarloon het voornoemde bedrag overschrijdt (koninklijk besluit van 6 november 2007 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de voetbalscheidsrechters - BS van 23 november 2007).

5° Sinds 15 december 2012 is dit paritair comité ook bevoegd voor de betaalde trainers in het basketbal, volleybal en het wielrennen, dat zijn de trainers in het basketbal, volleybal en het wielrennen wier jaarloon het voornoemde bedrag overschrijdt (koninklijk besluit van 13 november 2012 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de trainers in het basketbal, volleybal en het wielrennen - BS van 5 december 2012).

6° Dit paritair comité is bijgevolg niet bevoegd :

 • voor sportbeoefenaars die een loon verdienen dat minder bedraagt dan voormeld bedrag en die dus verbonden zijn door een gewone arbeidsovereenkomst geregeld door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
 • voor de personeelsleden die geen sportbeoefenaar zijn zoals administratieve bedienden, onderhoudspersoneel, de voetbaltrainer of -scheidsrechter wiens loon het voornoemde bedrag niet overschrijdt en de trainer of scheidsrechter in andere sporttakken.

7° Om het bevoegde paritair comité te bepalen voor het personeel van een sportclub moet een onderscheid gemaakt worden tussen sportclubs die geen winstgevend doel nastreven (VZW)  en sportclubs die dat wel doen (BVBA, NV, …).

1. De sportclub streeft geen winstgevend doel na

 • Voor de arbeiders tewerkgesteld aan het onderhoud van de sportterreinen: het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145 – PSC 145.04), namelijk "het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de arbeiders van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld";
 • Voor de betaalde sportbeoefenaars, de betaalde voetbaltrainers en de betaalde voetbalscheidsrechters: het Nationaal Paritair Comité voor de sport (PC 223);
 • Voor de andere werknemers : het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (PC 329), namelijk “de sportverenigingen, sportcentra en sportclubs … als sportvereniging of sportclub wordt beschouwd elke organisatie die in het kader van de permanente vorming, belangeloos de lichamelijke opvoeding, de sport en het open-lucht-leven bevordert”.

2. De sportclub streeft een winstgevend doel na 

 • Voor de arbeiders tewerkgesteld aan het onderhoud van de sportterreinen: het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145 – PSC 145.04), namelijk "het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de arbeiders van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld";
 • Voor de andere arbeiders : het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders (PC 100);
 • Voor de betaalde sportbeoefenaars, de betaalde voetbaltrainers en de betaalde voetbalscheidsrechters: het Nationaal Paritair Comité voor de sport (PC 223);
 • Voor de andere bedienden : het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden (PC 218).

Praktische schikkingen

De werkgevers die voor hun betaalde sportbeoefenaars, betaalde voetbaltrainers en betaalde voetbalscheidsrechters ressorteren onder het Nationaal Paritair Comité voor de sport  hebben een inschrijvingsnummer bij de RSZ dat voorafgegaan wordt door :

 • kengetal 070

De werkgevers die sportbeoefenaars tewerkstellen die geen betaalde sportbeoefenaar zijn maar verbonden zijn door een gewone arbeidsovereenkomst, en waarvoor zij ressorteren onder het PC 218 of PC 329, hebben een inschrijvingsnummer bij de RSZ dat voorafgegaan wordt door : 

 • kengetal 076
 • kengetal 176 voor de sportbeoefenaars die onder het PSC 329.01 vallen.

De werkgevers die daarnaast personeel, andere dan (betaalde) sportbeoefenaars of betaalde voetbaltrainers of betaalde voetbalscheidsrechters tewerkstellen, dat ressorteert onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden (218), onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (329) of onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145) hebben een tweede of derde kengetal :

 • indien zij bijdragen verschuldigd zijn aan het Sociaal Fonds van het ANPCB, verrichten zij de aangifte onder het kengetal 010;
 • indien zij bijdragen verschuldigd zijn aan het Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap, verrichten zij de aangifte onder het kengetal 262;
 • indien zij bijdragen verschuldigd zijn aan het Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone, verrichten zij de aangifte onder het kengetal 362;
 • indien zij ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (329) maar geen bijdragen verschuldigd zijn aan het Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap noch de bijdrage voor opleiding aan het Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone, verrichten zij vanaf 1 april 2010 de aangifte onder het kengetal 762;
 • indien zij bijdragen verschuldigd zijn aan het Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen, verrichten zij de aangifte onder het kengetal 094.

De bovenstaande tekst moet u toelaten na te gaan of het Nationaal Paritair Comité voor de sport bevoegd is voor uw onderneming. Werkgevers aangesloten bij GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw die menen dat zij ten onrechte onder dit paritair comité in onze bestanden gerangschikt worden, dienen contact te nemen met hun plaatselijk kantoor.


Historiek
17/07/2015 31/12/2999 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2015 16/07/2015 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2014 30/06/2015 02 Bevoegdheid van het paritair comité
15/12/2012 30/06/2014 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2011 14/12/2012 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2011 30/06/2011 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2010 30/06/2011 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/04/2010 30/06/2010 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2009 31/03/2010 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/01/2008 30/06/2009 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2007 31/12/2007 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2006 30/06/2007 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2005 30/06/2006 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2000 30/06/2005 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/07/2000 31/12/2003 02 Bevoegdheid van het paritair comité