225 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Wat is er nieuw?

Cijfergegevens

Teksten

Kies een paritair sub-comité:

  • 225.01 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • 225.02 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap