225.00.00-01

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
02 Bevoegdheid van het paritair subcomité 22/12/2022 26/03/2012
03 Beroepenclassificatie 03/10/2022 01/01/2022 31/12/2050
040101 Loonvoorwaarden (opvoeders internaat) 01/10/2018 01/10/2018 31/12/2050
040102 Loonvoorwaarden (administratief personeel) 01/10/2018 01/10/2018 31/12/2050
040103 Loonvoorwaarden (residuair) 20/10/2022 01/01/2022 31/12/2050
0402 Lonen vanaf 1 december 2023 20/12/2023 01/12/2023 31/12/2050
0501 Eindejaarspremie (administratief personeel) 01/10/2018 01/10/2018 31/12/2050
0502 Eindejaarspremie (opvoeders internaat) 01/10/2018 01/10/2018 31/12/2050
0503 Eindejaarspremie (residuair) 05/10/2022 01/01/2022 31/12/2050
0504 Aanvullende eindejaarspremie 17/03/2022 01/09/2021 31/12/2050
0505 Aanvullende eindejaarspremie (zonale busbegeleiders) 15/12/2020 01/09/2014 31/12/2050
070101 Arbeidsduur 29/08/2012 25/06/2012 31/12/2999
070102 Arbeidsduur (opvoeders in de internaten) 29/07/2020 01/09/2020 31/12/2999
100101 Bepaling van de vakantiedagen (opvoeders in de internaten) 29/07/2020 01/09/2020 31/12/2050
100102 Bepaling van de vakantiedagen (administratief personeel) 10/10/2022 01/10/2018 31/12/2050
100301 Extra verlofdagen (administratief personeel) 10/10/2022 01/10/2018 31/12/2050
100302 Extra verlofdagen (VAP dagen) 16/05/2023 01/01/2023 31/12/2050
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 02/12/2022 01/01/2022 31/12/2050
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2023 02/03/2023 01/02/2023 31/12/2050
13 Klein verlet 10/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten 23/06/2021 27/08/2013 31/12/2999
1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen 23/06/2021 15/01/2020 31/12/2999
1903 Risicogroepen 23/06/2021 15/01/2020 31/12/2999
200201 Bestaanszekerheidsuitkeringen (busbegeleiders) 13/02/2024 24/05/2022 31/12/2050
200202 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid - coronavirus) 08/06/2020 16/03/2020 04/04/2020
2101 SWT 62 jaar 07/06/2021 01/01/2021 31/12/2022
2801 Tijdskrediet met motief 16/02/2023 15/01/2020 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 02/08/2023 01/07/2023 30/06/2025
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 01/08/2023 01/07/2023 30/06/2025
40 Deeltijdse arbeid 10/10/2022 15/01/2020 31/12/2050
4801 Individueel opleidingsrecht 17/11/2023 27/09/2023 31/12/2050
52 Aanvullend pensioen 17/09/2021 01/01/2020 31/12/2050
66 Recht op deconnectie (residuair, administratief bedienden en opvoeders internaten) 16/05/2023 29/03/2023 31/12/2050