226 Verhoging of invoering van maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016

01/12/2015

De sector heeft een verhoging met of invoering van maaltijdcheques van 1 EUR (werkgeversbijdrage) per gewerkte dag vanaf 1 januari 2016 voorzien.

De invoering of verhoging van de maaltijdcheques kan desgevallend gepaard gaan met een omzetting van de ecocheques (koopkrachtverhoging 2010) in maaltijdcheques.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 39 van de sectorale documentatie.

Terug