040101 Bezoldigingsvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 13/04/2022
Geldig vanaf: 01/12/2021
Geldig tot: 31/12/2049

 • De loonvoorwaarden (regels, bedragen en premies) worden in het hoofdstuk omschreven.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op  23 november 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bezoldigingsvoorwaarden (registratienummer 170295/CO/226).

Wij geven u hierna de bepalingen inzake de bezoldigingsvoorwaarden. Voor de toeslag voor bepaalde arbeidsprestaties, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0701.

Commentaar: Voor de minimumwedden en de verdere evolutie van de minimumwedden, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied

Deze CAO is van toepassing op de werkgevers binnen dit Paritair comité. 

Hoofdstuk II. Wedden  van de bedienden

 • Indexatiemechanisme: aanpassing minimumweddenschaal op 1 januari van elk jaar indien resultaat van de formule beschreven bij artikel 2 CAO nr. 170295 negatief is.
 • Nadere regels betreffende vaststelling en berekening bij artikels 2 t.e.m. 13 CAO nr. 170295

Hoofdstuk III. Jaarpremie 

 • Jaarlijks wordt een jaarpremie uitgereikt die gelijk is aan de bezoldiging van de maand waarin de uitbetaling plaatsgrijpt.
 • Deze wordt uitgekeerd aan de bediende die: 
  • in dienst is op het moment dat de uitbetaling plaatsgrijpt. 
  • in de onderneming effectief tewerkgesteld is geweest gedurende het ganse refertejaar. 
 • Nadere modaliteiten en details: zie tekst CAO nr. 170295. 

Hoofdstuk IV. Regeling bij de periodieke actualisering van de sectorale functieclassificatie

Dit hoofdstuk bevat regels inzake functieklasse, (fictieve) barema-anciënniteit en bezoldiging indien de uitgeoefende functie van bedienden die al in dienst waren op het moment van de actualisering, vergelijkbaar is met één van de nieuwe of gewijzigde voorbeeldfuncties (artikels 15 voormelde CAO).

Hioofdstuk V. Loonafrekening

Dit hoofdstuk (artikel 16) bevat de te vermelden gegevens op de afrekening bij definitieve betaling

Hoofdstuk VI. Koopkrachtverhoging

 • De in 2010 toegekende koopkrachtverhoging blijft van toepassing conform de modaliteiten neergelegd bij artikels 17-20 voormelde CAO.
 • Verderzetting koopkrachtverhoging (maximale loonkostenontwikkeling voorzien bij de wet van 28 april 2015 wordt ingevuld zoals vermeld bij artikel 21 voormelde CAO
 • Koopkrachtverhoging 2021-2022 : de maximale marge bedraagt 0,4%. Deze wordt ingevuld via een verhoging van de reële lonen, barema's en huisbarema's vanaf 1 december 2021. 

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

 • CAO nr. 170295 van 23 november 2021 vervangt CAO van 1 juli 2019 betreffende bezoldigingsvoorwaarden (nr. 152905/CO/226).
 • Deze CAO werd gesloten voor onbepaalde tijd.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170295
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
09/12/2021
Registratiedatum
16/02/2022
Onderwerp
Bezoldigingsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, DEELTIJDSE ARBEID, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
Tekst aangepast op
20/02/2022

Historiek
01/12/2021 31/12/2049 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/07/2019 30/11/2021 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2017 30/06/2019 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2016 31/12/2016 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
30/06/2015 31/12/2015 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
17/11/2014 29/06/2015 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
02/12/2013 16/11/2014 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/05/2011 01/12/2013 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/05/2009 30/04/2011 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2007 30/04/2009 040101 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2005 31/12/2006 040101 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2004 31/12/2004 040101 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/03/2003 31/12/2003 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/03/2003 31/12/2003 040101 040102 Bezoldigingsvoorwaarden (overgangsregeling)
07/05/2001 28/02/2003 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
07/05/2001 28/02/2003 040101 040102 Bezoldigingsvoorwaarden (overgangsregeling)
01/07/1999 06/05/2001 040101 040102 Bezoldigingsvoorwaarden (overgangsregeling)
01/07/1999 06/05/2001 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
Terug