06 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 28/01/2022
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 31/12/2021

Bedrag:

  • 40 EUR: toegekend aan de bedienden die op 23 november 2021 in dienst van de onderneming zijn en zes maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon hebben genoten in de onderneming in de periode van 24 mei 2021 tot en met 23 november 2021.
  • 250 EUR: toegekend aan de bedienden die op 23 november 2021 in dienst van de onderneming zijn en die in de referteperiode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2021 minimaal 175 effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd.

Betalingsdatum : uiterlijk op 31 december 2021

Omzettingsmogelijkheid : /

Op 23 november 2021 is in het Paritair Comité voor de werknemers in de internationale handel, het vervoer en de logistiek een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van een coronapremie (nr. 169119/CO/226).

1. Bedrag en toekenningsvoorwaarden

Er wordt een eenmalige coronapremie ten belope van 40 EUR toegekend aan de bedienden die op 23 november 2021 in dienst van de onderneming zijn en zes maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon hebben genoten in de onderneming in de periode van 24 mei 2021 tot en met 23 november 2021. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de uitzendkrachten.

Bovendien wordt er een eenmalige coronapremie ten belope van 250 EUR toegekend aan de bedienden die op 23 november 2021 in dienst van de onderneming zijn en die in de referteperiode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2021 minimaal 175 effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de uitzendkrachten.

Werkgevers die een hoger bedrag dan 290 EUR (max. 500 EUR) wensen toe te kennen, kunnen dit middels cao op ondernemingsvlak of middels individuele overeenkomst bij ontstentenis van syndicale delegatie.

Voor deeltijdse bedienden wordt de coronapremie prorata toegekend. Het aantal effectief gewerkte dagen wordt eveneens prorata berekend in functie van het arbeidsregime of de arbeidsregimes in de referteperiode van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021.

De werkgevers die reeds een hogere of gelijkwaardige coronapremie of ander voordeel hebben toegekend in 2021 kunnen deze verrekenen. De werkgevers die minder dan 290 EUR toekenden vullen aan tot 290 EUR, rekening houdend met bovenstaande voorwaarden.

2. Betalingsdatum

De coronapremie consumptiecheques moeten vóór 31 december 2021 door de onderneming worden uitgegeven.

3. Specifieke voorwaarden

De werkgevers zullen de consumptiecheques coronapremie in elektronische vorm toekennen, tenzij op het niveau van de onderneming wordt beslist om deze in papieren vorm toe te kennen volgens de modaliteiten voorzien in deze cao. Voor de papieren drager bedraagt de hoogste nominale waarde van de coronapremiecheques maximum 10 EUR per cheque.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
169119
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2021
Neerleggingsdatum
09/12/2021
Registratiedatum
21/12/2021
Onderwerp
Coronapremie
BS Bericht van neerlegging
12/01/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
14/01/2022

Historiek
01/01/2021 31/12/2021 06 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)
Terug