1001 Seniorvakantie

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 13/04/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 31/12/2049

  • Bedrag : 30 EUR bruto per seniorvakantiedag (of 15 EUR bruto voor een halve dag).
  • Uitbetaling: werkgever met mogelijkheid terugvordering bij het Sociaal Fonds, daarin begrepen de werkgeversbijdrage.

De sociale partners binnen het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek hebben op 23 novembre 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst ("CAO") gesloten voor onbepaalde duur betreffende de seniorevakantie (nr. 170293/CO/226). 

  • Deze CAO wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord 2021-2022. 
  • De modaliteiten van het recht op seniorvakantie zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit betreffende de werkloosheidsreglementering (25 november 1991) bij artikels 36bis §2 en 78bis.
  • Deze regeling die voorziet in een aanvullende premie is van toepassing op bedienden die gebruik maken van hun recht op seniorvakantie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170293
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
09/12/2021
Registratiedatum
16/02/2022
Onderwerp
Seniorvakantie
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
VAKANTIEGELD, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
20/02/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2049 1001 Seniorvakantie
Terug