1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 13/04/2022
Geldig vanaf: 01/12/2021

Openbaar vervoer:

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: neen.
 • Bedrag:
  • trein: 90 % van de prijs van het vervoerbewijs. tenzij de onderneming een derdebetalersovereenkomst heeft gesloten. Dan blijft de tussenkomst van 80% behouden.
  • andere: 90 % van de prijs van het vervoerbewijs. tenzij de onderneming een derdebetalersovereenkomst heeft gesloten. Dan blijft de tussenkomst van 80% behouden.

Privé-vervoer:

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: 1 km.
 • Bedrag: volgens schaal.

Fiets:

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: 1 km.
 • Bedrag: 0,24 EUR/km (vanaf 01/02/2020).

Op 23 november 2021 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten.  nr. 170294/CO/226

1. Gemeenschappelijk openbaar vervoer

Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de werknemers die regelmatig een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruiken.

Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, is de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten gelijk aan 90 % van de prijs van het vervoerbewijs. tenzij de onderneming een derdebetalersovereenkomst heeft gesloten. Dan blijft de tussenkomst van 80% behouden.

Voor wat betreft het overige gemeenschappelijk openbaar vervoer, is de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten gelijk aan 90 % van de prijs van het vervoerbewijs. tenzij de onderneming een derdebetalersovereenkomst heeft gesloten. Dan blijft de tussenkomst van 80% behouden.

De tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten zal betaald worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer.

2. Privévervoermiddelen

Voor de bedienden die gebruik maken van een ander vervoermiddel om zich te verplaatsen over een afstand van ten minste 1 kilometer, wordt de werkgeversbijdrage berekend op basis van de tabel met forfaitaire bedragen.

3. Fietsvergoeding

De werknemers die zich met de fiets van hun woonplaats naar hun arbeidsplaats (minimale afstand 1 km) en omgekeerd begeven zullen een vergoeding van 0,24 eur per afgelegde kilometer (bedrag vanaf 01.02.2020) bekomen.

4. Terugbetalingsmodaliteiten

De bijdrage van de werkgever in de door de werknemers gedragen vervoerskosten zal minstens maandelijks betaald worden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170294
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
09/12/2021
Registratiedatum
16/02/2022
Onderwerp
Financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
Tekst aangepast op
20/02/2022

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2020 30/11/2021 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/01/2017 31/01/2020 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
05/10/2015 31/12/2016 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/01/2014 04/10/2015 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2013 31/12/2013 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/01/2011 31/01/2013 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2009 31/01/2011 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2011 31/12/2010 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
07/05/2001 31/01/2009 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/07/1999 06/05/2001 1201 12 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
Terug