2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 02/02/2021
Geldig vanaf: 01/07/2020
Geldig tot: 30/06/2021

Uitkering: tijdelijke werkloosheid arbeiders.

Bedrag:

  • sectoraal (tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht corona): 5 EUR per dag ( vanaf de 8ste dag. Maximum 52 dagen).

Betaling: door de werkgever (terugbetaling door het Sociaal Fonds).

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op 15 december 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende maatregelen ten gevolge van de Covid-19 crisis (n° 162713/CO/226).

1. Vergoeding

De bedienden die in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 tijdelijk werkloos waren wegens overmacht corona (code 77) hebben vanaf de 8ste dag recht op een aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht corona van 5 euro bruto per dag, met een maximum van 52 (al dan niet aaneengesloten) dagen.

Het supplement van 5 EUR wordt verminderd met elk supplement van dezelfde aard dat wordt toegekend op basis van overeenkomsten op ondernemingsniveau in het kader van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht corona.

2. Bedrag en duur

De supplementen worden uiterlijk 1 maart 2021 betaald door de werkgever die hiervan de terugbetaling kan vragen bij het Sociaal Fonds.

De terugbetaling door het Sociaal Fonds gebeurt a rato van 5 EUR per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, binnen het beschikbare budget vrijgemaakt uit de reserves van het Sociaal Fonds.

De aanvraag tot terugbetaling moet gericht worden aan het Sociaal Fonds dat hiervoor een formulier ter beschikking stelt van de werkgevers.

Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag ten laatste op 31 maart 2021 bij het Sociaal Fonds toekomen.

De terugbetaling vindt plaats tijdens het tweede kwartaal 2021.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/12/2020
Registratienr
162713
Geldig van
01/07/2020
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
21/12/2020
Registratiedatum
14/01/2021
Onderwerp
Maatregelen ten gevolge van de Covid-19 crisis
BS Bericht van neerlegging
03/02/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/07/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
01/09/2021
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/07/2020 30/06/2021 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
Terug