2102 SWT 59 jaar - 35 jaar - zwaar beroep

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 09/08/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2021

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers die:

  • tewerkgesteld zijn in een zwaar beroep;
  • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar kunnen aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 59 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Van deze 35 jaar moeten :

  • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao of in een ondernemings-cao die uitdrukkelijk vermeldt dat ze werd afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 132 (2019-2020) en nr. 140 (01/01/2021 – 30/06/2021).

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
01/07/2019
Registratienr
152903
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
09/07/2019
Registratiedatum
29/07/2019
Onderwerp
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan 01/01/2021-30/06/2021)
BS Bericht van neerlegging
07/08/2019
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
29/09/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
09/10/2019
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Datum CAO
01/07/2019
Registratienr
152900
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
09/07/2019
Registratiedatum
29/07/2019
Onderwerp
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan 2019-2020)
BS Bericht van neerlegging
07/08/2019
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
29/09/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
16/10/2019
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep
01/01/2019 30/06/2021 2102 SWT 59 jaar - 35 jaar - zwaar beroep
01/01/2013 31/12/2014 2102 SWT 58 jaar - 35 jaar - zwaar beroep
01/01/2009 31/12/2010 2102 Brugpensioen vanaf 58 jaar - zwaar beroep
01/01/2008 31/12/2008 2102 Brugpensioen vanaf 58 jaar - zwaar beroep
Terug