2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 28/02/2022
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 30/06/2023

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers die:

  • tewerkgesteld zijn in een zwaar beroep;
  • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar kunnen aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 60 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Van deze 35 jaar moeten :

  • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao of in een ondernemings-cao.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170289
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
09/12/2021
Registratiedatum
16/02/2022
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
20/02/2022

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170284
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
09/12/2021
Registratiedatum
16/02/2022
Onderwerp
Aangepaste beschikbaarheid 2021-2022
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
20/02/2022

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170285
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
31/12/2024
Neerleggingsdatum
09/12/2021
Registratiedatum
16/02/2022
Onderwerp
Aangepaste beschikbaarheid 2023-2024
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
20/02/2022

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep
01/01/2019 30/06/2021 2102 SWT 59 jaar - 35 jaar - zwaar beroep
01/01/2013 31/12/2014 2102 SWT 58 jaar - 35 jaar - zwaar beroep
01/01/2009 31/12/2010 2102 Brugpensioen vanaf 58 jaar - zwaar beroep
01/01/2008 31/12/2008 2102 Brugpensioen vanaf 58 jaar - zwaar beroep
Terug