2106 SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 09/08/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019

De ondernemingen die zich in moeilijkheden en/of herstructurering bevinden zullen het advies inwinnen van de werkgroep Algemene Zaken van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, alvorens op·ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten inzake werkloosheid met bedrijfstoeslag en/of alvorens hun aanvraag in te dienen, enerzijds tot afwijking van de leeftijdsvoorwaarde en, anderzijds tot toepassing van de verkorte opzeggingstermijn van 26 weken.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
01/07/2019
Registratienr
152889
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
09/07/2019
Registratiedatum
29/07/2019
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag in ondernemingen in moeilijkheden ofherstructurering
BS Bericht van neerlegging
07/08/2019
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/11/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
13/12/2019
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2019 2106 SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering
Terug