226 Bevoegdheid van het paritair comité

24/07/2013

Een koninklijk besluit van 10 juli 2013 (B.S. 22/07/2013), heeft een zesde punt toegevoegd aan de lijst van ondernemingen die niet onder de bevoegheid van het Pc voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, vallen:

6° de ondernemingen die, op het vlak van petroleumproducten en/of -derivaten, instaan voor uitsluitend het vervoer voor rekening van derden waaronder wordt begrepen dat het product van de ene naar de andere laadlocatie wordt vervoerd op aangeven van de opdrachtgever, zonder dat de onderneming ooit enige financiële of commerciële activiteit met betrekking tot dit product uitvoert.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 02 van de sectorale documentatie.

Terug