226 Nieuw indexatiesysteem – tussentijdse indexatie op 1 januari 2018

08/01/2018

Het indexatiesysteem van het PC 226 wijzigt van een indexatie met spilindex naar een jaarlijkse indexatie op 1 januari.

Op 1 januari 2018 worden, als eerste overgangsmaatregel, de minimumlonen en de effectieve lonen beperkt tot het laatste loon van de klasse 8, geïndexeerd met 1,4%.

Op 1 januari 2019 zullen de lonen volgens een tweede overgangsmaatregel geïndexeerd worden.

Vanaf 1 januari 2020, zal het jaarlijkse indexatiesysteem in werking treden.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0402 van de sectorale documentatie.

Terug