226 Toekenning van ecocheques in december 2019

28/11/2019

Bedrag: 250 EUR (voltijds en volledige referteperiode)

Betaling: In de  loop van de eerste week van december

Referteperiode: Kalenderjaar: van januari tot december

Proratisering - deeltijdse arbeid: Volgens de instructies van het Verbond der Werkgevers: er mag geen proratisatie worden gedaan voor de deeltijdse werknemers.

Proratisering - onvolledige referteperiode (intrede, uittrede, schorsing, verandering van werkregeling): Geen regels => gewone regels (CAO 98): ten minste pro rata temporis van de werkelijke en gelijkgestelde prestaties

Gelijkgestelde dagen:

  • Betaalde dagen;
  • JV;
  • Moederschapsverlof;
  • 1ste maand arbeidsongeschiktheid (gedekt door een gewaarborgd loon).

NB: Omzetting misschien al gebeurd. Overeenkomsten blijven van kracht - eventuele verlenging.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 54 van de sectorale documentatie.

Terug