226

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Protocol van akkoord 2021-2022 06/12/2021 01/01/2021 31/12/2022
02 Bevoegdheid van het paritair comité 18/06/2021 18/06/2021 31/12/2050
0301 Beroepenclassificatie van de bedienden 15/10/2010 06/09/2010 31/12/2999
0302 Procedures inzake onderhoud van de sectorale functieclassificatie 13/04/2022 01/01/2022 01/01/2050
0303 Beschrijving van de voorbeeldfuncties voor de functieclassificatie van de bedienden 19/10/2010 06/09/2010 31/12/2999
040101 Bezoldigingsvoorwaarden 13/04/2022 01/12/2021 31/12/2049
040102 Loontoeslag voor bepaalde arbeidsprestaties 28/08/2012 07/09/2009 31/12/2999
040103 Loonafrekening 19/07/2007 01/01/2008 31/12/2999
0402 Wedden vanaf 1 januari 2023 19/01/2023 01/01/2023 31/12/2050
05 Eindejaarspremie 17/11/2022 01/12/2021 31/12/2050
06 Coronapremie 2021 (consumptiecheque) 28/01/2022 01/01/2021 31/12/2021
0701 Arbeidsduur 11/08/2010 07/09/2009 31/12/2999
0704 Invoering van arbeidsregelingen met nachtprestaties 16/08/2004 01/07/2002 31/12/2999
10 Bijkomende vakantiedagen 17/05/2022 01/01/2022 31/12/2049
1001 Seniorvakantie 13/04/2022 01/01/2022 31/12/2049
1002 Anciënniteitsverlof 29/09/2022 29/01/2022 01/01/2050
1003 Extra verlofdagen 03/10/2022 01/01/2022 01/01/2050
1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten 13/04/2022 01/12/2021 31/12/2050
1202 Werkgeverbijdrage in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2022 14/02/2022 01/02/2022 31/12/2050
13 Klein verlet 27/09/2022 01/01/2022 01/01/2050
1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten 15/12/2009 07/09/2009 31/12/2050
1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds 29/04/2022 01/01/2022 31/12/2022
1903 Risicogroepen 13/04/2022 01/01/2022 31/12/2022
2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) 24/11/2022 01/07/2020 30/06/2021
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 28/02/2022 01/07/2021 30/06/2023
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep 28/02/2022 01/07/2021 30/06/2023
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 28/02/2022 01/07/2021 30/06/2023
2106 SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering 09/08/2019 01/01/2019
2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem 08/05/2014 01/01/2014 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 29/05/2019 01/01/2015 31/12/2017
2301 Statuut van de syndicale afvaardiging 10/09/2020 06/07/2020 31/07/2021
2302 Gebruik van e-mail en internet door de werknemersafgevaardigden 17/08/2004 01/01/2004 31/12/2999
2601 Regeling van ontslagbegeleiding 07/10/2016 01/01/2016 31/12/2999
2602 Tewerkstellingsbeleid 23/04/2015 17/11/2014 31/12/2999
2603 Regeling van aanwervingspremies 25/03/2016 17/11/2014 31/12/2999
27 Nieuwe technologieën 17/08/2004 01/01/1998 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 16/02/2023 01/01/2019 30/06/2023
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 28/02/2022 01/01/2019 30/06/2023
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 29/09/2022 01/01/2021 30/06/2023
2804 Tijdskrediet (drempel) 28/02/2022 01/01/2019 30/06/2023
2805 Tijdskrediet (uitsluiting van het recht) 28/02/2022 01/01/2019 30/06/2023
2806 Tijdskrediet (organisatie) 28/02/2022 01/01/2019 30/06/2023
3801 Collectief ontslag 25/06/2014 01/01/2013 31/12/2015
39 Maaltijdcheques 11/09/2017 01/01/2017 31/12/2999
4801 Beroepsopleiding 08/09/2020 01/01/2020 31/12/2050
4802 Bevordering van de aanwerving van jongeren 29/04/2022 01/01/2014 31/12/2050
52 Aanvullend pensioenstelsel 08/02/2018 01/01/2018 31/12/2999
54 Ecocheques 17/11/2022 01/12/2021 31/12/2050
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 13/05/2020 15/04/2020