3801 Collectief ontslag

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 25/06/2014
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2015

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken werd op 2 december 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende protocol van akkoord 2013-2014. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 30 januari 2014 onder het nr. 119134/CO/226. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staasblad van 18 februari 2014.

Deze CAO bevat een bepaling inzake collectief ontslag:

In geval van collectief ontslag dient de opzeggingstermijn en de verbrekingsvergoeding, ongeacht de formule van tijdskrediet, berekend te worden op basis van het normale voltijds loon".

Deze bepaling geldt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/12/2013
Registratienr
119134
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
01/01/2015
Neerleggingsdatum
04/12/2013
Registratiedatum
30/01/2014
Onderwerp
protocolakkoord 2013-2014
BS Bericht van neerlegging
18/02/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
ECOCHEQUES, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OPZEGGING/ONTSLAG, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE

Historiek
01/01/2013 31/12/2015 3801 Collectief ontslag
01/01/2011 31/12/2012 3801 Collectief ontslag
01/01/2009 31/12/2010 3801 Collectief ontslag
Terug