4801 48 Vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 20/07/2007
Geldig vanaf: 01/01/2007
Geldig tot: 31/12/2008

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken werd op 22 mei 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst houdende een sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 2007-2008 gesloten . Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 7 juni 2007 onder het nummer 83189/CO/226.

U kan deze CAO consulteren door te klikken op bovenstaande link.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/05/2007
Registratienr
83189
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
31/12/2009
Neerleggingsdatum
31/05/2007
Registratiedatum
07/06/2007
Onderwerp
vormings- en tewerkstellingsakkoord 2007-2008
BS Bericht van neerlegging
21/06/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/06/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
09/07/2008
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, BRUGPENSIOEN

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 4801 Individueel opleidingsrecht
01/01/2023 31/12/2023 4801 Individueel opleidingsrecht
01/01/2020 31/12/2022 4801 Beroepsopleiding
01/01/2017 31/12/2019 4801 Vormingsinspanningen
01/01/2015 31/12/2016 4801 Vormingsakkoord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 4801 48 Vorming
01/01/2011 31/12/2012 4801 48 Vorming
01/01/2009 31/12/2010 4801 48 Vorming
01/01/2007 31/12/2008 4801 48 Vorming