Supplement tijdelijke werkloosheid overmacht corona

12/02/2021

De bedienden van het PC 226 die in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 tijdelijk werkloos waren wegens overmacht corona (prestatiecode 77) hebben vanaf de 8ste dag recht op een supplement van 5 euro per dag, met een maximum van 52 (al dan niet aaneengesloten) dagen.

Het supplement van 5 EUR wordt verminderd met elk supplement van dezelfde aard dat wordt toegekend op basis van overeenkomsten op ondernemingsniveau in het kader van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht corona.

  • Het supplement wordt uiterlijk 1 maart 2021 betaald door de werkgever die hiervan de terugbetaling kan vragen bij het Sociaal Fonds.

De terugbetaling door het Sociaal Fonds gebeurt a rato van 5 EUR per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona  -> Door het formulier online in te dienen vóór 31 maart 2021. : https://www.wf-fe.be/sociaal-fonds/aanvraag-terugbetaling-supplement

 

Dit recht wordt toegekend op basis van sectorale cao van 15 december 2020 betreffende maatregelen ten gevolge van de Covid-19 crisis.