304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

Wat is er nieuw?

Cijfergegevens

Teksten

  • C.A.O. (integrale teksten)
  • Sectorale documentatie - Bepalingen van toepassing op werkgevers gevestigd  in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse hoofdstedelijke Gewest en  ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

Zie onze documentatie in FR voor de bepalingen van toepassing op werkgevers gevestigd in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven op de Franse of Duitstalige taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.