304

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
02 Bevoegdheid van het paritair comité 20/11/2012 01/07/1993 31/12/2999
03 Beroepenclassificatie - Nederlands taalgebied 13/11/2018 01/07/2017 31/12/2999
040101 Loonvoorwaarden - Nederlands taalgebied 14/11/2018 01/07/2017 31/12/2999
040102 Forfaitaire maaltijdvergoeding 19/09/2022 01/01/2013
0402 Bezoldigingen vanaf 1 december 2023 30/11/2023 01/12/2023 31/12/2050
05 Eindejaarspremie - Nederlands taalgebied 14/12/2023 01/01/2023 31/12/2050
0660 Pensioenpremie 10/04/2024 01/01/2023 30/06/2024
070101 070102 Arbeidsduur (podiumkunsten) 17/08/2016 01/07/2006 30/06/2017
070102 Arbeidsduur - Nederlands taalgebied 01/09/2020 01/07/2017 31/12/2999
0702 Mededeling variabele uurroosters - Nederlands taalgebied 26/11/2018
070302 Nieuwe arbeidsregimes - Nederlands taalgebied 26/11/2018 01/07/2017 31/12/2999
1001 Jaarlijkse vakantie - Nederlands taalgebied 15/11/2018 01/07/2017 31/12/2999
1003 Aanvullend verlof - Overgang van PSC voor de socio-culturelesector van de Vl. Gemeen. naar het PC voor het vermakelijkheidsbedrijf 15/01/2007 01/01/2005 31/12/2999
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten - Nederlands taalgebied : regels 01/09/2020 01/07/2017 31/12/2999
120101 Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten - Nederlands taalgebied: Werkgevers voorheen pc 329.01 15/01/2007 01/01/2005 31/12/2999
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2024 06/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
120201 Werkgeverbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2019 - Nederlands taalgebied: Werkgevers voorheen pc 329.01 13/06/2019 01/02/2019 31/12/2999
13 Klein verlet 11/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
150102 Einde van de arbeidsovereenkomsten - podiumkunsten- Nederlands taalgebied 03/03/2010 01/07/2006 31/12/2999
1502 Opzeggingstermijn: arbeiders 19/03/2012 01/01/2012 31/12/2013
18 Werkkledij - Nederlands taalgebied 15/11/2018 01/07/2017 31/12/2999
19 Fonds voor bestaanszekerheid 23/01/2007 31/01/2008 31/12/2999
1903 Risicogroepen - Nederlands taalgebied 21/11/2014 01/01/2015 31/12/2999
2101 SWT 62 jaar 16/06/2022 01/01/2018 31/12/2018
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 02/10/2023 01/07/2023 30/06/2025
2201 Historiek SWT 58 jaar - Kliksysteem 28/02/2013 01/01/2013 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 19/09/2018 01/01/2015 31/12/2017
2801 Tijdskrediet met motief 16/02/2023 01/07/2017 31/12/2999
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 11/10/2017 01/07/2017 31/12/2999
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 02/10/2023 01/07/2023 30/06/2025
30 Anwezigheid van minderjarige lerenden op de werkvloer 25/06/2009 18/03/2009 31/12/2050
34 Sociaal overleg - Nederlands taalgebied 26/11/2018 01/07/2017 31/12/2999
36 Non-discriminatie 10/11/2020 01/10/2020 31/12/2999
37 AOK bepaalde duur (Musici) 14/07/2022 28/01/2005 31/12/2999
40 Deeltijdse arbeid - Nederlands taalgebied 15/11/2018 01/07/2017 31/12/2999
42 Flexi-jobs 02/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
4302 Akkoorden ter bevordering van de werkgelegenheid 18/10/2005 01/01/2005 31/12/2999
480101 Professionele vorming 28/02/2013 01/01/2013 31/12/2014
480102 Vorming - Nederlands taalgebied 05/03/2010 01/07/2006 31/12/2999
52 Aanvullend pensioen 29/10/2019 01/01/2019 31/12/2999
54 Ecocheques - Nederlands taalgebied 17/09/2019 01/01/2018 31/12/2018
66 Recht op deconnectie 16/05/2023 15/03/2023 31/12/2050