313

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Sectorakkoord 2021-2022 28/03/2022 01/01/2022 31/12/2050
02 Bevoegdheid van het paritair comité 18/07/2000 01/01/1998 31/12/2999
03 Beroepenclassificatie 26/08/2015 01/01/2009 31/12/2999
0401 Loonvoorwaarden 27/02/2023 01/02/2022 31/12/2050
0402 Wedden vanaf 1 februari 2024 07/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
05 Eindejaarspremie 27/03/2018 01/01/2018 31/12/2999
0601 Jaarlijkse premies 27/06/2023 01/12/2019 31/12/2999
0602 Eenmalige premie 70 EUR (2019) 11/12/2019 01/12/2019 31/12/2019
0603 Coronapremie 2021 (consumptiecheque) 03/02/2022 01/01/2021 31/12/2022
0604 Koopkrachtpremie 29/01/2024 22/12/2023 31/12/2024
070101 Arbeidsduur van de werknemers die geen apothekers zijn 25/05/2018 01/01/2018 31/12/2999
070102 Arbeidsduur van de apothekers 27/04/2018 01/01/2018 31/12/2999
0705 Tewerkstelling op zon- en feestdagen 28/07/1987 16/07/1966 31/12/2999
070501 Vervanging van feestdagen 06/01/2010 01/01/2009 31/12/2999
1001 Jaarlijkse vakantie 06/01/2010 01/01/2009 31/12/2999
1002 Anciënniteitsverlof 30/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 30/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 février 2024 26/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
13 Klein verlet 13/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
1502 Opzeggingstermijn: arbeiders 19/03/2012 01/01/2012 31/12/2013
1901 Fonds voor bestaanszekerheid 10/04/2024 01/01/1997 31/12/2999
1903 Risicogroepen 10/04/2024 01/01/2023 31/12/2024
2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan 12/09/2019 01/01/2019 30/06/2021
2201 Conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar 15/02/2021 01/01/2012 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 15/02/2021 01/01/2015 31/12/2017
23 Statuut van de syndicale afvaardiging 27/03/2018 01/01/2018 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 16/02/2023 01/01/2018 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 20/10/2015 01/01/2014 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 14/02/2024 01/07/2023 30/06/2025
2805 Tijdskrediet (uitsluiting van het recht) 20/10/2015 01/01/2014 31/12/2050
32 Gebruiksmodaliteiten van het educatief verlof 06/01/2010 01/01/2009 31/12/2999
4801 Beroepsvorming 28/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
4802 Aanwending van de bijdrage voor risicogroepen 02/09/2022 01/01/2019 31/12/2020
57 Innovatie 26/08/2015 01/01/2015
66 Recht op deconnectie 14/06/2023 28/03/2023 31/12/2050