318.02

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
02 Bevoegdheid van het Paritair Subcomité 09/08/2004 25/09/1999 31/12/2999
0301 Beroepenclassificatie - Reguliere werknemers 11/06/2021 01/03/2021 31/12/2050
0302 Beroepenclassificatie - Dienstencheques 10/09/2013 01/10/2009 31/12/2999
040101 Loonvoorwaarden - Reguliere werknemers 09/05/2022 01/03/2021 31/12/2050
040102 Loonvoorwaarden - Dienstencheques 27/10/2014 01/01/2014 31/12/2999
040103 Loonvoorwaarden- Doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie 16/09/2021 01/01/2021 31/12/2050
040202 Lonen vanaf 1 december 2023- Dienstencheques 05/12/2023 01/12/2023 31/12/2050
0403 Continue dienstverlening 12/01/2022 01/11/2021 31/12/2050
0501 Eindejaarspremie - Reguliere werknemers 13/01/2021 01/01/2019 31/12/2050
0502 Eindejaarspremie - Doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie 29/06/2021 01/01/2021 31/12/2050
0503 Eindejaarspremie - Dienstencheques 24/01/2023 01/01/2014 31/12/2050
0601 Bijzondere vergoeding 22/07/1992 01/12/1991 31/12/2999
0602 Geschenkencheque naar aanleiding van Sinterklaas 2004 - arbeiders 07/07/2004 01/01/2004 31/12/2004
0603 Geschenkencheque naar aanleiding van Sinterklaas 2004 - bedienden 07/07/2004 01/01/2004 31/12/2004
0604 Consumptiecheques 26/07/2021 01/04/2020 31/12/2021
0701 Arbeidsduur 27/07/2004 01/01/1982 31/12/2999
070201 Bevordering van de tewerkstelling 01/09/2023 04/05/2023 31/12/2050
070202 Bevordering van de tewerkstelling (Sociale Maribel) 21/06/2004 01/01/2001 31/12/2999
070203 Engagement tot aanwerving maatschappelijk werk 27/07/2004 01/07/1998 31/12/2999
070204 Engagement tot besteding van de middelen ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap 27/07/2004 01/07/1998 31/12/2999
0704 Nachtarbeid 10/09/2013 04/07/2013 31/12/2999
0705 Tewerkstelling tijdens weekends en op feestdagen 15/06/2012 01/01/2005 31/12/2050
08 Telewerk 17/08/2022 03/03/2022 31/12/2050
100101 Bepaling van de vakantiedagen 26/07/2021 01/07/2021 31/12/2050
100102 Bepaling van de vakantiedagen (Doelgroepwerknemers- werknermers uit doorstromingsprogramma's en dienstenchequewerknemers) 10/06/2021 06/05/2021 31/12/2050
100201 Anciënniteitsverlof (behalve dienstencheques) 16/09/2021 01/01/1998 31/12/2050
100202 Anciënniteitsverlof - Dienstencheques 25/02/2021 01/01/2021 31/12/2050
100301 Extra verlofdagen (behalve dienstencheques) 17/09/2021 01/01/2002 31/12/2050
100302 Extra verlofdagen - Dienstencheques 09/09/2013 01/01/2014 31/12/2050
100401 Vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van 45 jaar (eindeloopbaan) - (behalve dienstencheques) 17/09/2021 01/01/2006 31/12/2050
100402 Vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van 45 jaar (eindeloopbaan) - Dienstencheques 27/10/2014 01/01/2014 31/12/2050
120101 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 25/10/2023 01/01/2023 31/12/2050
120102 Vergoeding van de wagenvervoerskosten (AOK dienstencheque en omkaderingspersoneel) 21/06/2023 01/08/2018 31/12/2050
120103 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels- Doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie 05/12/2022 01/01/2021 31/12/2050
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2024 14/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
1203 Beroepskosten voor verplaatsingen (uitzondering werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques) 27/01/2023 01/01/2022 31/12/2022
13 Klein verlet 13/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
1502 Opzeggingstermijnen 06/03/2013 06/03/2013 31/12/2013
1601 Carensdag 28/01/2009 01/01/2006 31/12/2013
1602 Carenzdagen - Begeleidend personeel 30/04/2010 01/01/2003 31/12/2013
1603 Carenzdag - dienstencheques 06/09/2013 02/12/2010 31/12/2013
18 Onderhoudsvergoedingen voor werkkledij 29/06/2020 04/07/2013 31/12/2999
1803 Werkkledij 27/10/2014 01/01/2014 31/12/2999
1901 Fonds voor bestaanszekerheid "Sociale Maribel" 07/08/2015 15/12/2014 31/12/2999
1902 Fonds voor Bestaanszekerheid - "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap" 14/07/2004 01/12/2002 31/12/2999
1903 Risicogroepen 30/10/2023 01/01/2023 31/12/2023
1904 Managementondersteuning 21/06/2004 01/01/2001 31/12/2999
2101 SWT 62 jaar 09/05/2022 01/01/2022 31/12/2024
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 07/08/2023 01/07/2023 30/06/2025
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar - nachtarbeid 07/08/2023 01/07/2023 30/06/2025
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 07/08/2023 01/07/2023 30/06/2025
2201 Historiek SWT 58 jaar - Kliksysteem 03/10/2012 01/01/2014 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 26/03/2015 01/01/2015 31/12/2017
2301 Syndicale afvaardiging 17/10/2019 01/07/2019 31/12/2999
2302 Syndicaal verlof 25/06/2004 01/09/2002 31/12/2999
2303 Syndicaal verlof voor deeltijdse werknemers 11/03/2009 01/01/2008 31/12/2999
2304 Werkoverleg 27/10/2014 01/01/2014 31/12/2999
25 Syndicale premie - Algemeen 17/08/2022 01/01/2022 31/12/2050
2503 Syndicale premie - tewerkstelling in het kader van de dienstencheques 09/09/2013 02/12/2010 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 16/02/2023 01/04/2017 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 18/07/2017 01/04/2017 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 10/11/2023 01/07/2023 30/06/2025
2804 Tijdskrediet (drempel) 18/07/2017 01/04/2017 31/12/2050
35 Flexibiliteit en variabele tewerkstelling 21/10/2021 01/11/2021 31/10/2024
3701 Arbeidsovereenkomst 12/10/2020 01/09/2020 31/12/2999
3702 Arbeidsovereenkomst (Dienstencheques) 13/10/2020 01/09/2020 31/12/2999
39 Maaltijdcheques - Dienstencheques 30/05/2022 01/01/2022 31/12/2050
4001 Minimumprestaties ten behoeve van de thuiszorg 14/07/2004 01/01/1991 31/12/2999
4002 Minimumduur van de werkperiode, grens bijkomende prestaties voor deeltijdse werknemers en uurroosterverstoring 27/04/2022 01/11/2021 31/10/2024
4103 Voorrang bij interne vacature en omkaderingsnorm 27/10/2014 01/01/2014 31/12/2999
430101 Recht op vrijwillige halftijdse uitstapregeling (landingsbaan) vanaf de leeftijd van 50 jaar 07/07/2004 01/01/2001 31/12/2999
430103 Combinatie van gezin en arbeid door de invoering van het zorgkrediet en loopbaankrediet 07/07/2004 01/01/2001 31/12/2999
48 Beroepsopleiding 19/10/2021 01/01/2021 31/12/2050
5201 Sociaal Fonds Tweede Pensioenpijler 09/07/2015 15/12/2014 31/12/2999
5202 Werkgeversbijdragen aan het fonds tot financiëring 2de pensioenpijler 02/11/2023 02/02/2023 31/12/2050
5203 Pensioenreglement 17/02/2020 01/01/2018 31/12/2999
5204 Sectorale pensioentoezegging 31/10/2023 01/01/2023 31/12/2050
54 Ecocheques 10/08/2020 01/01/2017 31/12/2017
57 Innovatie 19/01/2015 30/11/2014 30/09/2015
630101 Welzijn op het werk 12/10/2020 01/09/2020 31/12/2999
630102 Welzijn op het werk (dienstencheques) 12/10/2020 01/09/2020 31/12/2999
6302 Welzijn op het werk (seksueel gedrag) 15/07/2020 01/01/2020 31/12/2999
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 25/05/2020 07/05/2020 31/12/2999
66 Levenssfeer 14/06/2023 01/04/2023 01/01/2050